EN BÜYÜK ZİKİR NAMAZ!

Yazılar / Namaz
Namaz Allah’a yalvarma makamı, gerçek sevgi ve kul olma bilincinin kaynağı, dinin temeli, ibadetlerin başıdır. Namazın aslı ve özü zikrullah’tır.
A’la suresi 14 ve 15. ayetlerde kurtuluşun temel esası şöyle belirtiliyor:

“Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin ismini zikredip namaz kılan kurtuluşa ermiştir.”

Haram ve kötü iş olarak nitelenen işlerden uzaklaşmak, zikrullah ve namaz’a devam açıkça kurtuluş vizesidir. Ahiret hayatında mutlu olabilmenin üç temel şartı net olarak ifade edilmektedir.
Namaz, Allah’a kul olmanın sırlarını taşıdığı için Hz. Âdem’den beri, tüm Nebi ve Resullerin ibadetidir. Üç temel unsuru barındırmaktadır.
  1. Kalbin Allah’a yönelmesi
  2. Dilin Allah’ı anması
  3. Beden’in Allah’a eğilmesi
Bu nedenle namaz Allah’ın hoşnutluğu, meleklerin sevgilisi, peygamberlerin sünneti, marifetin nuru, İslam’ın aslı ve temelidir. Amellerin en faziletlisi, duaların kabul olma sebebidir.
Rızkın bereketi, vücudun kuvveti, canın nurudur. Ölüm meleğine şefaatçi, kabirde nur Münker ve Nekir meleğine cevaptır. Kıyamet gününde, mümin için korunak, sıratın vizesi, cennetin anahtarıdır.
Herhangi bir kimse kasten namazı terk ederse, imanı gider, kâfir olur. Namaz zikrullah ile başlar yine zikrullah ile biter. Rasulullah s.a.v efendimiz:
“Namazın başlangıcı tekbir almak sonu da selam vermektir”(E.Davud) buyurmuşlardır… Ayrıca namaz içindeki zikrullah çeşitlerini şöyle öğretmiştir:
Namaza başlangıç tekbiri, ” Allahuekber” diyerek başlarız. Ardından tesbih – hamd – tenzih ve tevhid zikirleri olur.
“Subhaneke, Allahumme ve bihamdike ve tebârekesmük ve teâla ceddük vela ilahe gayruk” zikri ile devam ederiz. (Tirmizi)
Rükû’da, “Subhane Rabbiyel azîm” (E.Davud) Rukü’dan kalkınca, “Semi Allahulimen hamide” (E.Davud)
Duraksama anında; “Rabbenâ lekel hamd” (Müslim) Secdeye kapanışta; “Subhane rabbiyel a’lâ” (E.Davud) zikri ile namazın bir rek’atında en az on iki kez zikrullah sürer gider…
Zikir adetlerini en az üç olarak belirlersek; Bir günde en az dört yüz kez, beşyedidokuz kez, rükû ve secde de, zikir sayılarını artırdığımızda, günlük BİN kez veya daha fazla zikir icrası, namaz içinde gerçekleşmektedir…
Her iki rekât sonundaki oturuşta okunan tahiyyât, Resulullah s.a.v efendimizin bize öğrettiği zikir ve dualardandır…
Resulullah s.a.v efendimiz namazlarını eda ettikten sonra, üç kez “estağfirullah” zikri ile birlikte; “Allahumme entesselam vemin kesselam tebarek te yâ zel celal-i vel ikram” tesbihatında bulunurlardı… (Müslim) “Üzerime güneş doğmuş şeylerden bana daha sevimlidir.” Buyurdukları:
“Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber “(Müslim) tesbihatını okurlardı…
Mü’minlere bir müjde olarak ihsan edilen şu tesbihatlara her namaz sonu devam edilir:
Ebu Hureyre şöyle anlatıyor:
Bir gün muhacirlerin fakirleri Nebî s.a.v efendimizin huzurlarına geldiler ve şöyle dediler:
-Mal sahipleri yüksek derecelere, sonsuz nimetlere erişip gittiler… Bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyorlar. Onların fazla malları var Hacca gidiyorlar, Umre yapıyorlar, Cihad ediyor ve sadaka veriyorlar.
Bu serzeniş üzerine Rasulullah s.a.v efendimiz; “Ben size, sizi geçenlere erişebileceğiniz, sizden sonrakileri geride bırakacağınız ve sizin yaptığınızı yapanlardan başka hiçbir kimsenin daha üstün olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi! Sahabiler:
Evet, ey Allah’ın Resulu öğretiniz dediler. Nebî sav:
-Her namazın arkasından 33 defa Subhanallah 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahuekber diye zikrullaha devam ediniz…”
Bir başka hadisi şeriflerinde; Tesbihatın sonunu 100 sayısına tamamlamak için;
“La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu mülkü velehul hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.”
Zikrine devam edilmesini, bu zikrin hata ve günahlara karşı affedilmeye sebep olacağını müjdelemişlerdir. (Buhari-Müslim)
Allah’ın huzurunda ihlâs ile kılınan bir namazın hemen arkasından yapılan tesbihat sonunda artık Allah’a el açmanın yalvarmanın zamanı gelmiştir…
Dua en büyük zikirdir…
Duanın kabul olabilmesi için gerekli olan şartlardan birincisi Zikrullah ile duaya başlamaktır… Besmele, hamd ve salâvatla başlamayan dua eksikdir.
Resulullah s.a.v efendimiz bu konuda şöyle emir buyurmuşlardır:
“ Meşru işlerden hangisi olursa olsun, Besmele ile başlanmaz ise hayrına ve tamamına nail olunmaz. Bereketsiz kalır.”
“Allah’a hamd ile başlanmayan her söz eksiktir.” “Meşru işlere Allah’a hamd ile başlanmaz ise bereketi kesilir.”
“İhtiyacı olan bir şeyi bulmakta zorluğa düşen kimse bana çokça salât ve selam göndersin… Salât ve selam, gam ve kederi giderir. Rızık bollaşır. Zor olan işlerin kolaylaşmasına yegâne vesiledir. (İbn-i Mâce)
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
578 077 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 465 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
5 103 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 649 defa Okundu