Allah'ın 99 İsmi Ve Faziletleri

Yazılar / Esma Ül Hüsna
Allah'ın 99 İsmi Ve Faziletleri
(Esma-i Hüsna ve Acıklaması)

ALLAH'IN 99 İSMİ Günlük hayatta hangi isim, kaç kere zikredilmeli ? İsm-i Celil Adet 1 ALLAH 66 Her türli istek, tüm duaların kabul olması. ------- 2 ER-RAHMAN 298 Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak -------- 3 ER-RAHİM 258 Maddi ve manevi rızka nail olmak -------- 4 EL-MELİK 90 Maddi ve manevi güçlü olmak,insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek,emir sahibi olmak ----- 5 ELKUDDÜS 170 Maddi ve manevi hertürlü temizlik,kalp temizliği,ruhi hasatalıklardan iyileşmek ------- 6 ES-SELAM 131 Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak -------- 7 EL-MÜ'MİN 137 Güvende olmak,güvenilir insan olmak,kötü hastalıklara düşmemek ------ 8 EL-MUHEYMİN 145 İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek --------- 9 AE-AZİZ 94 Düşmanlara galip gelmek ----------------- 10 EL-CEBBAR 206 İstek ve arzuların olması,insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak -------- 11 EL-MUTEKEBBİR 662 İzzet ,refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek -------- 12 EL-HALIK 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak ------- 13 EL-BARİ 214 İşte başarılı olmak maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak --------- 14 EL-MUSAVVİR 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve iade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak ---------- 15 EL-GAFFAR 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak ---------- 16 EL-KAHHAR 306 Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından korunmak ---------- 17 EL-VEHHAB 14 Sıkıntısız ve maddi açıdan rahar bir hayat sürmek --------- 18 ER-REZZAK 308 Bol rızıklı bir ömür geçirmek ---------- 19 EL-FETTAH 489 Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak --------- 20 EL-ALİM 150 ilim zenginliği için ----------- 21 EL-KABİD 903 Zalimin zulmünden kurtulmak ------------ 22 EL-BASİT 72 Rızkının genişlemesi ve bereketin artması ----------- 23 EL-HAFİD 1481 Kötüden , kötülerden ve belalardan korunmak ------------ 24 ER-RAFİ' 351 insanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak ------- 25 EL-MUİZ 117 Fakir ve zenginlikten kurtulmak ------------ 26 EL-MUZİL 770 Düşmanları zelil etmek ----------- 27 ES-SEMİ' 180 Duaların kabul olması ------------- 28 EL-BASİR 302-112 Acziyetin kalması basiretli olmak ------------- 29 EL-HAKEM 68 Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek ---------------- 30 EL-ADL 104 Adaletli olmak haklı davayı kazanmak -------------- 31 EL-LATİF 129 Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması --------------- 32 EL-HABİR 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi ---------------- 33 EL-HALİM 88 Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi ----------- 34 EL-AZİM 1020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak ---------- 35 EL-GAFUR 1286 Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak ----------- 36 EŞ-ŞEKÜR 526 Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için ----------- 37 EL-ALİYY 110 Zilletten kurtulmak ilim derecesinin artması --------------- 38 EL-KEBİR 232 Maddi ve manevi büyüklük hürmet sahibi olmak -------- 39 EL-HAFİZ 998 Nefsinin ve malının korunması ----------- 40 EL-MUKİT 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık --------------- 41 EL-HASİB 80 Herkeze karşı açık alınlı olmak ----------------- 42 EL-CELİL 73-5329 Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbeyı zelil etmek ------------- 43 EL-KERİM 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak ------------- 44 ER-RAKİB 312 Her işte Allah 'ın koruması altında olmak,bunu hissetmek,hafızasının kuvvetlenmesi ------------------- 45 EL-MÜCİB 55-3025 Duaların kabul olunması ------------------- 46 EL-VASİ' 137 Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için ------------ 47 EL-HAKİM 78-6084 İlim ve hikmet sahibi olmak , uzağı görmek , hikmetli iş yapmak --------------- 48 EL-VEDÜD 20-400 İnsanların sevgisini kazanmak ------------- 49 EL-MECİD 57-3249 İzzet ve şerefin artması -------------- 50 EL-BAİS 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak -------------- 51 EŞ-ŞEHİD 319 Şeyid sahibi olmak heybetli olmak,halk arasında sevilmek -------- 52 EL-HAK 108 Sağlam bir imana ve doğru ibadet hayatına sahip olmak başladığın işin sonunun gelmesi ----------- 53 EL-VEKİL 66 Allahtan hertürlü yardım görmek --------------- 54 EL-KAVİ 116 Kansızlık ve vucudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek ----------------- 55 EL-METİN 500 Maddi ve manevi dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak ------------------ 56 EL-VELİYY 46-2116 Her işte Allah'ın yardımını istemek -------------- 57 EL-HAMİD 62-3844 Kazancın genişlemesi Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek --------------- 58 EL-MUHSİ 148 Zekanın kuvvetli olması --------------- 59 EL-MÜBDİ 57 Her işte muvaffak olanak ummadığı yerden yardım gelmesi --------------------- 60 EL-MÜİD 124 Elden kaçanı geri kazanmak Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatını ruhlarımıza duyurması --------------- 61 EL-MUHYİ 68 İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak ------------------ 62 EL-MUMİT 490 Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak ------------------ 63 EL-HAY 18-324 Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak ---------------- 64 EL-KAYYÜM 156 Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması ------------ 65 EL-VACİD 14-196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak --------------- 66 EL-MACİD 48 Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak ----------------- 67 EL-VAHİD/EL-EHAD 19-3669 Kalbin uyanıklığı isteklerin olması -------------- 68 ES-SAMED 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak ------------- 69 EL-KADİR 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek ------------ 70 EL-MUKTEDİR 744 Her işte başarılı olmak --------------- 71 EL-MUKADDİM 184 Daima yükselmek ---------------- 72 EL-MUAHHİR 847 Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması ---------------------- 73 EL-EVVEL 37 Her hayır işinde birinci olmak ---------------- 74 EL-AHİR 801 Ömrün uzun olması ----------------- 75 EZ-ZAHİR 1106 Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olması --------------- 76 EL-MÜTEALİ 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek ----------- 77 EL-BATIN 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması ------------ 78 EL-VALİ 47 Sözünün tesirli olması ve insanların kendini sevmesi --------------- 79 EL-BERR 202 Her halukarda iyilik bulmak ----------------- 80 ET-TEVVAB 409 Tövbelerin kabul olması -------------- 81 EL-MÜNTEKIM 630 Zülum ve fenalıklardan korunmak ---------------- 82 EL-AFUVV 156 Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek ----------------- 83 ER-RAUF 287 Merhametin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek ----------------- 84 MALİKÜ'L-MÜLK 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddi ve manevi derecelerin artması ---------------- 85 ZÜ'L-CELALİ VE'L-İKRAM 1100 İşlerin kolay ve esasın olması insanların kendini sevmesi ---------------------- 86 EL-MUKSİT 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak --------------------------- 87 EL-CAMİ 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması --------- 88 EL-GANİ 1060 Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek ------------ 89 EL-MUĞNİ 1100 Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik --------------- 90 EL-MANİ 161 Kaza ve belalardan amin olmak ------------ 91 ED-DARR 1001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah 'a havale etmek ---------------- 92 EN-NAFİ' 201 Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak ----------- 93 EN-NUR 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ----------------- 94 EL-HADİ 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması -------------- 95 EL-BEDİ' 86 Allah'ın yardımına nail olmak maddi ve manevi güzellikler için ------------- 96 EL-BAKİ 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak ------------- 97 EL-VARİS 707 Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak ------------ 98 ER-REŞİD 514 Güzel ahlak sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak --------------- 99 ES-SABUR 298 Başladığı işi bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak
Allah'ın 99 İsmi Ve Faziletleri (Esma-i Hüsna ve Acıklaması)

ALLAH'IN 99 İSMİ
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere zikredilmeli ?

İsm-i Celil
Adet

1
ALLAH
66
Her türli istek, tüm duaların kabul olması.
-------
2
ER-RAHMAN
298
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak
--------
3
ER-RAHİM
258
Maddi ve manevi rızka nail olmak
--------
4
EL-MELİK
90
Maddi ve manevi güçlü olmak,insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek,emir sahibi olmak
-----
5
ELKUDDÜS
170
Maddi ve manevi hertürlü temizlik,kalp temizliği,ruhi hasatalıklardan iyileşmek
-------
6
ES-SELAM
131
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
--------
7
EL-MÜ'MİN
137
Güvende olmak,güvenilir insan olmak,kötü hastalıklara düşmemek 
------
8
EL-MUHEYMİN
145
İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
---------
9
AE-AZİZ
94
Düşmanlara galip gelmek
-----------------
10
EL-CEBBAR
206
İstek ve arzuların olması,insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
--------
11
EL-MUTEKEBBİR
662
İzzet ,refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
--------
12
EL-HALIK
731
İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak
-------
13
EL-BARİ
214
İşte başarılı olmak maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
---------
14
EL-MUSAVVİR
336
Maksat ve meramına ulaşmak ve iade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
----------
15
EL-GAFFAR
1281
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak 
----------
16
EL-KAHHAR
306
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından korunmak
----------
17
EL-VEHHAB
14
Sıkıntısız ve maddi açıdan rahar bir hayat sürmek 
---------
18
ER-REZZAK
308
Bol rızıklı bir ömür geçirmek
----------
19
EL-FETTAH
489
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak
---------
20
EL-ALİM
150
ilim zenginliği için
-----------
21
EL-KABİD
903
Zalimin zulmünden kurtulmak
------------
22
EL-BASİT
72
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
-----------
23
EL-HAFİD
1481
Kötüden , kötülerden ve belalardan korunmak
------------
24
ER-RAFİ'
351
insanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak 
-------
25
EL-MUİZ
117
Fakir ve zenginlikten kurtulmak
------------
26
EL-MUZİL
770
Düşmanları zelil etmek
-----------
27
ES-SEMİ'
180
Duaların kabul olması
-------------
28
EL-BASİR
302-112
Acziyetin kalması basiretli olmak
-------------
29
EL-HAKEM
68
Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek
----------------
30
EL-ADL
104
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak
--------------
31
EL-LATİF
129
Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması
---------------
32
EL-HABİR
812
Hafıza ve idrakin genişlemesi
----------------
33
EL-HALİM
88
Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi
-----------
34
EL-AZİM
1020
Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak 
----------
35
EL-GAFUR
1286
Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak 
-----------
36
EŞ-ŞEKÜR
526
Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için
-----------
37
EL-ALİYY
110
Zilletten kurtulmak ilim derecesinin artması
---------------
38
EL-KEBİR
232
Maddi ve manevi büyüklük hürmet sahibi olmak 
--------
39
EL-HAFİZ
998
Nefsinin ve malının korunması
-----------
40
EL-MUKİT
550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
---------------
41
EL-HASİB
80
Herkeze karşı açık alınlı olmak
-----------------
42
EL-CELİL
73-5329
Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbeyı zelil etmek
-------------
43
EL-KERİM
270
Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
-------------
44
ER-RAKİB
312
Her işte Allah 'ın koruması altında olmak,bunu hissetmek,hafızasının kuvvetlenmesi
-------------------
45
EL-MÜCİB
55-3025
Duaların kabul olunması
-------------------
46
EL-VASİ'
137
Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için
------------
47
EL-HAKİM
78-6084
İlim ve hikmet sahibi olmak , uzağı görmek , hikmetli iş yapmak
---------------
48
EL-VEDÜD
20-400
İnsanların sevgisini kazanmak
-------------
49
EL-MECİD
57-3249
İzzet ve şerefin artması
--------------
50
EL-BAİS
573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
--------------
51
EŞ-ŞEHİD
319
Şeyid sahibi olmak heybetli olmak,halk arasında sevilmek
--------
52
EL-HAK
108
Sağlam bir imana ve doğru ibadet hayatına sahip olmak başladığın işin sonunun gelmesi
-----------
53
EL-VEKİL
66
Allahtan hertürlü yardım görmek
---------------
54
EL-KAVİ
116
Kansızlık ve vucudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek
-----------------
55
EL-METİN
500
Maddi ve manevi dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak
------------------
56
EL-VELİYY
46-2116
Her işte Allah'ın yardımını istemek
--------------
57
EL-HAMİD
62-3844
Kazancın genişlemesi Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek
---------------
58
EL-MUHSİ
148
Zekanın kuvvetli olması
---------------
59
EL-MÜBDİ
57
Her işte muvaffak olanak ummadığı yerden yardım gelmesi
---------------------
60
EL-MÜİD
124
Elden kaçanı geri kazanmak Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatını ruhlarımıza duyurması
---------------
61
EL-MUHYİ
68
İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak
------------------
62
EL-MUMİT
490
Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak
------------------
63
EL-HAY
18-324
Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak
----------------
64
EL-KAYYÜM
156
Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması
------------
65
EL-VACİD
14-196
Aradığını ve kaybettiğini bulmak
---------------
66
EL-MACİD
48
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
-----------------
67
EL-VAHİD/EL-EHAD
19-3669
Kalbin uyanıklığı isteklerin olması
--------------
68
ES-SAMED
134
Hiç kimseye muhtaç olmamak
-------------
69
EL-KADİR
305
İstediğini yapmaya güç yetirmek
------------
70
EL-MUKTEDİR
744
Her işte başarılı olmak
---------------
71
EL-MUKADDİM
184
Daima yükselmek
----------------
72
EL-MUAHHİR
847
Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
----------------------
73
EL-EVVEL
37
Her hayır işinde birinci olmak
----------------
74
EL-AHİR
801
Ömrün uzun olması
-----------------
75
EZ-ZAHİR
1106
Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olması
---------------
76
EL-MÜTEALİ
551
İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
-----------
77
EL-BATIN
62
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması
------------
78
EL-VALİ
47
Sözünün tesirli olması ve insanların kendini sevmesi
---------------
79
EL-BERR
202
Her halukarda iyilik bulmak
-----------------
80
ET-TEVVAB
409
Tövbelerin kabul olması
--------------
81
EL-MÜNTEKIM
630
Zülum ve fenalıklardan korunmak
----------------
82
EL-AFUVV
156
Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek 
-----------------
83
ER-RAUF
287
Merhametin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek
-----------------
84
MALİKÜ'L-MÜLK
212
Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddi ve manevi derecelerin artması
----------------
85
ZÜ'L-CELALİ VE'L-İKRAM
1100
İşlerin kolay ve esasın olması insanların kendini sevmesi
----------------------
86
EL-MUKSİT
209
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak 
---------------------------
87
EL-CAMİ
114
Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması 
---------
88
EL-GANİ
1060
Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek
------------
89
EL-MUĞNİ
1100
Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik
---------------
90
EL-MANİ
161
Kaza ve belalardan amin olmak
------------
91
ED-DARR
1001
Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah 'a havale etmek
----------------
92
EN-NAFİ'
201
Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak
-----------
93
EN-NUR
256
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
-----------------
94
EL-HADİ
20-400
Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması
--------------
95
EL-BEDİ'
86
Allah'ın yardımına nail olmak maddi ve manevi güzellikler için
-------------
96
EL-BAKİ
113
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
-------------
97
EL-VARİS
707
Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak
------------
98
ER-REŞİD
514
Güzel ahlak sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak
---------------
99
ES-SABUR
298
Başladığı işi bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
1 609 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
2 068 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
1 283 defa Okundu