Kara büyülerin Esmaül Hüsnalar ve ayetler ile bozulması,

Yazılar / Dua Kapısı
Kara büyülerin Esmaül Hüsnalar ve ayetler ile bozulması, manevi ilimlerle ilgilenen kadın veya erkek fark etmeksizin pek çok kişinin merak ettiği uygulamalar içinde yer almaktadır. Büyünün tesirlerinden uzak kalmak isteyen ve negatif etkilerinden kurtulmayı hedefleyen kişiler, büyü bozulmasıyla ilgili araştırma yapmaya devam etmektedir. Son dönemde internet üzerinde en çok merak edilen konulardan biri de büyülerin Esma ve ayetlerle bozulabilmesi ile ilgilidir. Büyü bozman için yapılması gerekenler ve büyü bozan dualar hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Büyülerin manevi tesirleri insanlar üzerinde çok kuvvetli etkilerin oluşmasına neden olabilmektedir. Kişinin hem kendi iç huzurunu hem de çevresindekilerin mutluluğunu kaçırmasına neden olan bu tür tehlikeli manevi uygulamalar, aynı zamanda daha tehlikeli yaşamsal sıkıntıların baş göstermesine de vesile olabilmektedir. Nitekim çok ağır etkisi bulunan büyülerden etkilenen kişi veya kişilerin kendi canına kıydığı ya da başkalarının hayatını riske attığı pek çok kez görülmüştür. Bu sebeple büyü bozmak için ne yapmalı sorusunun detaylarına iyice dikkat edilmelidir.

Büyüler Nasıl Bozulur?

Aşk büyüleri, ayırma büyüleri, nasip kapama büyüleri, erkeklik ve dil bağlama büyüleri gibi pek çok büyü insanların manevi dünyasını ele geçirerek normal yaşamlarında da bazı davranışlara başvurmalarına neden olmaktadır. Kötü amaçlı kişiler, hedeflerine ulaşmak için dünya dışı varlıkları göreve çağırarak çok tehlikeli büyüler icra edebilmektedir. Bu sebeple büyülerin bozulmasında hiç vakit kaybetmeden gerekli adımların atılması ve manevi yönden insanların yeniden huzura kavuşturulması sağlanmalıdır.
Bende büyü olduğunu nasıl anlarım sorusunun yanıtlarını verdikten sonra büyü bozulmasında icra edilen yöntemlere ve her biri denenmiş sonuçlar veren dua uygulamalarına değinmek faydalı olacaktır. Bir büyünün bozulmasında en önemli unsurların başında büyünün gerçek anlamda deneyimli medyum hocalar veya manevi ilimler konusunda engin bilgilere sahip kişiler tarafından büyünün tespit edilmesi gerekmektedir. Büyünün hangi büyü çeşidi olduğu ve ne zaman yapıldığına dair önemli bilgiler ancak, gönül gözü açılmış ve dünya dışı iyi niyetli varlıklarla doğrudan iletişim kurup onların yardımlarını alabilen kişiler tarafından edinilebilmektedir. Bu yüzden ilim ve irfan sahibi, manevi yönden kuvvetli medyum hocalara bu aşamada büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Büyünün Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Büyü olup olmadığını nasıl anlarız sorusu da büyünün çözülmesi yani bozulması konusunda ilk olarak yanıtlanması gereken sorular arasında yer almaktadır. Büyünün bozulması için ilk etapta çok başarılı şekilde tespitinin yapılması gerekmektedir. Büyünün olup olmadığını anlamak için insanlar büyüden şüphelendikleri kişinin davranışlarını yakından takip edip gözlem yapmalıdır. Büyü tesiri altında kaldığından şüphelendikleri kişi kendileri de olabilir. Bu tür durumlarda panik yapmadan kendi davranışlarını ve içseslerini sürekli test edip gözlemlere tabi tutmaları faydalı olacaktır. Ya da çevrelerinde içini dökebilecekleri veya güvendikleri birilerine bu konuda şüphelerinin olduğunu samimi bir dille söyleyebilirler. Bu durumda kişi hem kendi hareketlerini tartarken hem de dışarıdan bakan bir gözle kendi hareketlerinde büyü belirtisi olup olmadığını anlayabilir.
Büyünün en bilinen belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilere dikkat ederek kişi kendi üzerinde büyü olup olmadığını veya sevdiği kişilerin büyünün tesirlerinden etkilenip etkilenmediğini kolay bir şekilde anlayabilmektedir. Manevi ilimlerde uzmanlaşmış kişiler büyünün bilinen belirtileri konusunda şunları öne çıkarmaktadır:
 • Yoğun uyku isteği
 • Unutkanlık durumunda artış görülmesi
 • Her işte sakarlık yapması veya el attığı bütün işlerin ters gitmesi
 • Kişisel eşyalarını sık sık kaybetme
 • Konuşmada güçlük çekme ya da bozukluk yaşama
 • Yanlış verilen kararlarda ısrar etme ve gerçeklerden sürekli uzaklaşma
 • Aşırı sıkıntı ve sabırsızlık yaşama

Büyü Bozma Yöntemleri Nelerdir?

Bu belirtilere dikkat edip kişinin üzerinde büyü etkisi olup olmadığının anlaşılmasından sonra büyü bozma işlemlerine ve yöntemlerine geçilebilir. Manevi ilimlerde uzman medyum hocaların da tavsiye ettiği bu yöntemler esasında ikiye ayrılmaktadır. Büyü bozma yöntemlerinden ilki Allah’a sığınarak büyünün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik duaların okunmasıdır. İkinci yöntem ise manevi alanda tecrübeli medyum hocaların hazırladığı vefk, tılsım ve muskalar ile büyünün etkilerinden kurtulmaktır. Bu yöntemde uygulanan işlemler kesinlikle büyü değildir. Manevi yönü kuvvetli medyum hocalar da dinen sakıncası olmayan dua ve sureler ile muskalar oluşturmaktadır. Bu sayede çok daha kısa sürede etkili sonuçların alınması mümkün olmaktadır.

Ayetlerle Büyü Bozulması

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan Sureler ve ayetler ile büyünün etkilerinden kaçınmak mümkün olmaktadır. En çok bilinen ve büyü bozan dualar olarak her daim okunması tavsiye edilen sureler şunlardır:
 • İhlas Suresi okunuşu : “Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”
 • İhlas Suresi anlamı: “(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir.”
 • Nas Suresi okunuşu: “Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”
 • Nas Suresi anlamı: “(Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.”
 • Felak Suresi okunuşu: “Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”
 • Felak Suresi anlamı: “(Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

Kötülerin Şerrinden Koruyan Dua

Kötü niyetli kişilerin nazarından ve şerrinden korunmak içi okunacak dualar da büyünün etkilerini azaltıp tesirlerini ortadan kaldırmada faydalı olmaktadır. Büyünün bozulması için en etkili dua arayışında bulunanlara okumaları tavsiye edilen kötülerin şerrinden koruyan duanın okunuşu ve Türkçe anlamı şu şekildedir:
 • Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim, ve neuzü bike min şürurihim.
 • Anlamı: “Rabbim! Kötülerin hakkından sadece sen gelirsin ve bizler onların şerrinden sana sığınıyoruz.”
 • La ilahe illalahü’l-halimü’l-hakim. Subhane’llahi rabbi’s-semavati’s-seb’l ve rabbi’l-arşi’l azim. La ilahe illa ente, azze caruke ve celle senaüke.
 • Anlamı: “Kullarına hem hikmet ile hem de yumuşak davranan başka bir ilah yoktur. Büyük arşın ve yedi göklerin tek sahibi olan Allah’a tenzih ederim. Rabbim! senden başka hiç bir ilah yoktur. Her zaman sana yakın olan kulların şereflenir, çünkü Rabbimin şanı çok yücedir.”

Büyüden Kurtaran Dua

Büyünün etkisini ortadan kaldıran dualardan bu duayı 3 defa veya daha fazla tekrara ederek okuyanlar, kısa sürede olumsuz etkilerin kalktığına şahit olurlar. Bu sayede kendilerinin ve sevdiklerinin büyüden korunması mümkün olabilmektedir.
“Ey insanların Rabbi! Bu hastalığı gider. Şifâ ver. Ancak sen şifâ verirsin. Senin şifandan başka bizim için hâsıl olacak şifâ yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifâ ihsan buyur.” (Ebu Dâvud; hadis no: 3883. İbn-i Mâce; hadis no: 3530).”
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
577 275 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 358 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 962 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 535 defa Okundu