Sevdiğini Aşık Eden Ritüel

Yazılar / Dua Kapısı

Sevdiğini Aşık Eden Ritüel

Sevdiği insan tarafından sevilmeyen yani aşkı karşılıksız olanlar için etkili olan bu ritüelde kullanılması gerekilen malzemeler şu şekildedir:
 • Bir bardak su alınmalıdır.
 • Bir miktar lavanta yağına ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Birkaç yaprak kurutulmuş gül gerekmektedir.
 • Bir tane kırmızı renkte mum kullanılmaktadır.
Ritüele başlarken öncelikle su dolu bardağın içerisine gül yaprakları konulmalıdır. Ardından birkaç damla lavanta yağı damlatılmalıdır. Karışım bir kaşık yardımı ile güzel bir şekilde karıştırılmalıdır. Daha sonra kırmızı renkteki mum yakılmalıdır. Bardak yanına konulduğunda mumun sıcaklığı ile bardaktan bir miktar su buharlaşacaktır. Bu buhar aşık edilmek istenen kişiye ulaşır ve onda aşk duygularının oluşmasını sağlar.
Ritüelin uygulanmasına haftada bir kez devam edilmelidir. İki hafta yapıldıktan sonra bir hafta ara verilir ve iki hafta daha yapılır. Toplamda dört haftalık zamanda uygulamanın yapılmasının ardından istenilen sonuç elde edilir.

Sevdiğini Deli Gibi Aşık Etme Ritüeli

İstediğini deli gibi aşık etmek için ritüelin yapılmasında en uygun vakit gece 12’den sonra olan vakittir. Bu zamanda yapılan ritüellerde açığa çıkan enerji daha hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaşır ve onun da aşık olması sağlanır. Uygulama için gerekli adımlar şu şekildedir:
 • Bir tane boş kağıda sevdiğinin ismi yazılmalıdır.
 • Yazılı kağıt bir bardak suyun içerisine konmalıdır. Bu işlemden önce suya sevdiği kişinin ismi de okunmalıdır.
 • Daha sonra kağıt sudan çıkarılır ve toprağa gömülmelidir.
 • Toprağa gömme işleminin ardından aynı yere bir tane gül ekilmelidir.
 • Gülün büyümesi için belirli aralıklarla düzenli bir şekilde sulama yapılmalıdır.
 • Gül büyüdükten sonra sevdiğiniz insan size deli gibi aşık olur ve ayrılma durumu söz konusu olmaz.
Ritüelin bir kere yapılması yeterlidir. Toprağa ekilen gülün renginin kırmızı olması gerekmektedir.  Sulama işleminde dikkatli olunmalıdır. Eğer gül çürür ya da kurursa ritüelin etkileri görülmez.

Sevdiğinin Aşık Olup Dönmesi İçin Dua Ritüeli

Terk edilse de aşkı hala bitmeyenler için etkili olan ritüelin uygulanışı aşağıda yer almaktadır:
 • Öncelikle boş bir kağıt alınmalıdır.
 • Kağıda “Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr. Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat. Tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah” duası yazılmalıdr.
 • Daha sonra kağıt katlanarak bir ip yardımı ile boyna asılmalıdır.
 • Ertesi gün aynı kağıt açılarak dua okunmalıdır.
 • Dua okuma işlemine 44 gün boyunca devam edilmesi gerekir.
 • Etkiler duayı okuduktan 5 gün sonra görülmeye başlar. Dua okunmaya devam edildiğinde 10. gün sevdiğiniz kişi size karşı aşık olur. 44 günün sonunda artık tamamen sizi seven ve bırakıp gitmeyen biri haline gelir.
Bu etkili ritüelin uygulanmasında son derece sabırlı olunmalıdır. Özellikle uzakta olanlara yapıldığında etkilerinden haberdar olunmayacağı için yaklaşık olarak 20 gün beklemek gerekir. Bu 20 günün sonunda uzakta olan kişi sizi arar ve ritüelin etki ettiği o zaman anlaşılmaya başlar.

Sevdiğini Aşık Edip Evlendirme Ritüeli

Bu ritüel erkekler için etkili olan bir uygulamadır. Evlilikten kaçan erkekleri ikna etmek ya da sevmediğini söyleyen erkeklerin aşık olmasını sağlayan ritüelin yapılışı şu şekildedir:
 • Sabah güneş doğmadan önce uyanılmalıdır. İşlem güneş doğana kadar tamamlanmalıdır.
 • Üç adet taş alınır. Bu taşların biri kırmızıya, biri mora ve bir diğeri ise pembeye boyanır.
 • Üç taş pencerenin önüne konulur. Burada sevdiğinin aşık olacağı ve onun yüzü düşünülmelidir.
 • Güneş’in doğması ile taşların üzerine enerji yansır ve bu enerji sayesinde aşk ve sevgi duyguları oluşur.
 • Uygulama her ay tekrarlanmalıdır. Ayda bir kez yapıldığında diğer bir uygulamaya kadar taşlar pencerede kalmalıdır.
 • Yağmurlu havalarda yapılmaması gerekir. Bunun sebebi, taşların üzerindeki boya ile birlikte enerjilerin de akması ve yok olmasıdır. Bu sebepten dolayı güneşli havalarda ya da yağmur yağmadan önce yapılır ve yağmur yağdığında taşlar kaldırılır.

Sevdiğinin Kalbini Kazanma Ritüeli

Sevdiği ile arası bozuk olanlar ve yeniden barışıp onun aşık olmasını isteyenler şu adımları uygulamalıdır:
 • Bir tane kırmızı renkte boş bir kağıt alınmalıdır. Ardından bu kağıda sevdiğiniz kişi karşınızda varmış gibi ona söylemek istediklerinizi yazın. Tek kağıda sığmadığı durumunda aynı şekilde ikinci bir kırmızı kağıt kullanılabilir.
 • Kağıda istenilenler yazıldıktan sonra kağıt yakılmalıdır.
 • Yakılan kağıdın külleri bir keseye konulur.
 • Kese kimsenin görmeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
 • Ritüelin etkileri görülmeye başladıktan sonra küller toprağa gömülmelidir.

Sevdiğinin Aşkının Daimi Olması İçin Ritüel

Sevdiğinin sürekli aşık olup sevgisinin ömür boyu sürmesi için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:
 • 5 tane mor renkte mum alınmalıdır. Ardından 5 mumun tamamı yakılmalıdır.
 • Mumlar yakıldıktan sonra yuvarlak şekil olacak biçimde odaya dizilmelidir.
 • Mumların ortasına gül yaprakları dökülmelidir.
 • Daha sonra bir adet cezve alınmalıdır.
 • Cezvenin içerisine güller konulur ve ısıtılmalıdır.
 • Tütsü evin her yerine gezdirilir.
 • Tütsüleme işlemi yapıldıktan sonra mumlar tek tek söndürülür. Mumlar söndürülürken sevdiğinin ismi söylenmelidir.
Uygulama istenildiği kadar yapılabilir.  Sonuçlar kısa sürede kendini göstermektedir. Ritüel sayesinde özellikle kısa süreli ilişki yaşayanlar ve sürekli terk edilenler hayatlarında kalıcı aşkı bulur ve sevdiklerinin kendilerine aşık olmasını ve bağlanması sağlar.

Sevdiğinin Bağlanması İçin Ritüel

Aşk ve bağlılık ritüellerinin arasında etkili olan uygulamalardan bir tanesi mavi kağıt ritüelidir. Mavi renk, insana huzur veren ve kötü düşüncelerinin uzaklaşmasını sağlayan bir renktir. Boş mavi renkli kağıda aşağıda yer alan dua yazılmalıdır:
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.
 • Daha sonra kağıt çerçeveletilerek duvara asılmalıdır. En çok etkili olan yer yatak odasıdır. Sabah uyanıldığında ya da akşam yatmadan önce dua okunmalıdır.
 • Ritüelin uygulamasına 10 gün boyunca devam edilmelidir.
 • 10 gün sonunda sevdiğiniz insan size daha bağlı olur ve daha çok aşık olduğunu söyler.

Sevdiğinin Aşık Olması İçin Yapılan Ritüelin Sonuçları

Aşk ve bağlılık için yapılan ritüeller sonucundaki davranışlar aşağıda tek tek açıklanmaktadır:
 • Uzakta olan ve terk edenler sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlar. Sevdiklerine karşı özlem duygularını dile getirirler ve onlarla barışmak için ilk adımı atarlar.
 • Evli olanlar ritüeller sayesinde kötü giden evliliklerini kurtarır.
 • Herhangi bir sıkıntısı olanların yapması durumunda hayatlarındaki aşk daha kalıcı bir hale gelir.
 • Kısmetinin kapalı olduğunu düşünenler ritüeller sayesinde aşk ve sevgi dolu kısmetler bulur.
 • Aşkları platonik olanlar aşklarına karşılık bulur.
 • Evliliğe karşı olumlu düşünceleri olmayanlar ritüeller sonucunda evlenmek ister. Özellikle evlilikten kaçan insanlar için bu ritüeller son derece etkili olmaktadır.
 • Ailesine karşı ilgisiz olanlara yapıldığı zaman daha çok ilgi gösterirler.
 • Aşk ve bağlılık için yapılan ritüeller sayesinde aldatan kişiler de yaptıkları için pişmanlık yaşar ve geri döner.

Sevdiğini Aşık Eden Ritüeller Etkili Mi?

Sevdiğini bağlamak ve aşık etmek için yapılan ritüeller eski tarihlerden bu yana kesin sonuçlar veren uygulamalardır. Fakat yapım aşamasında dikkatli olunmalıdır. Adımların eksik yapılması halinde etkiler görülmeyebilir. Bununla birlikte büyü ritüellerinde evde tek başına yapmak kalıcı zararlar verebilir. Özellikle tehlikeli büyülerin evde yapılması büyünün yapılacağı kişinin daha çok nefret etmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde araştırılıp ondan sonra medyumlara gidilerek büyü ritüelleri yaptırılmalıdır.
Bunun yanı sıra uygulamalar istenilen sayılarda yapılmalıdır. Eksik ya da fazla sayıda uygulanması olumlu sonuç vermez. Ayrıca bekleme sürecinde de o insanla iletişim halinde olunmamalıdır. Bu da aynı şekilde ritüelin etkili sonuçlar vermesini engeller.

Sevdiğinin Bağlanmasını Ve Sevmesini Sağlayan Ritüel

Bağlama ve aşk ritüellerinin arasında en etkili iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi kaşık ritüelidir. Kaşık uygulamasında iki adet tahta kaşık alınır ve bunlara tılsımlı sözler söylenir. Daha sonra bu kaşıklardan bir tanesi ile aşık edilmek istenilene tatlı yiyecekler yedirilir. Bu şekilde kaşık o insana tesir eder ve onun aşık olmasını sağlar.
Diğer etkili bir yöntem ise, nohut ritüelidir. Uygulama için 10 tane nohut alınmalıdır. Ardından bunların her bir tanesini sevdiğiniz kişinin ismi ile birlikte aşk kelimesi söylenmelidir. Bu şekilde nohutlar tılsımlı hale gelir. Daha sonra bunlar başka nohutlar ile birlikte karıştırılarak yemek yapılmalıdır. Ardından sevdiğiniz insanı çağırarak yemek yedirilmelidir. Ertesi gün etkiler görülmeye başlar. Bu ritüeli uzakta olan insanlar için yapmak o kişinin en kısa sürede aşık olmasını sağlar.
Bu iki yöntem herkesin kendi evinde yapabileceği basit ve pratik yöntemlerdir. Her yaştaki insan bu yöntemleri uygulayabilir. Sadece aşık etmek değil, aynı zamanda bağlılık duygusu için de ritüeller yapılabilir.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
577 275 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 358 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 962 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 535 defa Okundu