Huysuz Çocuğa Okunan Dua ile Evladınız da Siz de Rahata Ereceksiniz

Yazılar / Dua Kapısı

Huysuz Çocuğa Okunan Dua ile Evladınız da Siz de Rahata Ereceksiniz

Huysuz çocuğa okunan duanın pek çok fazileti bulunmaktadır?
Çocuk yetiştirmek zahmetli bir uğraştır ve büyük sabır ister. Bir kişinin evladını yetiştirirken verdiği emekler başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Ancak yüce Allah, bu hususta da hikmet ve kudret sahibidir. Zira anne babalara öyle bir sabır ve güç verir ki en zorlu süreçleri bile atlatmayı başarırlar.
Huysuzluk eden çocukların teskin olması için okunan muhtelif dualar vardır. Bu dualar ayet ve hadislere dayandıkları için gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih niyazlardır.
Huysuz çocuğa okunan duaların sözlerine geçmeden önce dua etme adabı ile ilgili bazı önemli hususlara değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Çocuğun huysuzluk etmesinin nedenlerini bulmak büyük önem taşımaktadır
Çocukları huysuzluk eden anne babalar öncelikle sağlık sorunu olup olmadığını tespit etmeye gayret etmelidir. Zira çocukların ağlaması başlı başına bir sebep değildir, aksine bir sonuçtur. Çocuk rahatsız olduğu bir durumu ifade etmek veya bir isteğini iletmek için ağlamaktadır. Anne babaya düşen ise bu durumu tespit etmektir. Çünkü çocuk ağladığı dönemde deyim yerindeyse “dilsiz”dir. Buna rağmen onun ne anlatmak istediğini anlama görevi ise anne babasına düşmektedir.
Huysuzluk etmenin ve ağlamanın en önemli sebebi çeşitli sağlık sorunları olduğundan doktor kontrollerini kesinlikle ihmal etmemek gerekir.
Bebeklerin ağlamasının bir diğer nedeni ise nazardır. Eğer bir çocuk nazara maruz kalmışsa çeşitli zararlar görmesi muhtemeldir. Nazarın çocuklar üzerinde olumsuz tesirlerinden biri de onu huysuz hale getirmek ve devamlı ağlamasına neden olmaktır.
Duanın okunma adabı
Huysuz çocuklar için okunan dualar ayet ve hadislerden oluştuğu için abdestli biçimde okunmaları daha makbul kabul edilmektedir. Ancak ani gelişen durumlar söz konusu ise ve kişi abdest almaya fırsat bulamazsa abdestsiz de niyaz edilebilirler.
Dua okurken çocuğun duyabileceği bir ses tonu tercih edilmelidir. Ayrıca dua sözlerinin peş peşe 3 defa okunması da tavsiye edilen uygulamalar arasındadır.

Ağlayan ve huysuzluk eden bebeklerin kulağına okunan dua

Küçük yaştaki bebeklerin huysuzluk etmeleri halinde okunmaktadır. 
Bismillahirrahmanirrahim
E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun. (Amin)
Duanın Türkçe meali
Onlar, Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O’na boyun eğmiştir ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir. (Âl-i İmrân-83)
İlginizi Çekebilir: Gece Okunacak Dualar
Okul çağında olduğu halde vaktinde uyumayan çocuklar için okunan dua
Okul yaşında olmasına rağmen bazı çocukların uyku düzenleri bir türlü oturmaz. Bu çocuklar çok geç saatlere kadar uyanık kalmakta veya gece yarıları sıkça uyanmaktadır. Bazen de normalden fazla uyumakta ve sabah uyanmakta sorunlar yaşamaktadır. İfade edilen tüm uyku problemlerinin ortadan kalkması için Nebe suresi 9. ayeti kerimesi okunmaktadır.
Bu duayı anne babalar okuyabilecekleri gibi çocuklarına da öğretebilirler.
Bismillahirrahmanirrahim
Ve ce’alna nevmekum subaten. (Amin)
Duanın Türkçe meali
Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. (Nebe-9)

Hem büyüklerin hem çocukların rahat uyuması için okunan dua

Çocukların huysuzluk etmelerinin en önemli sebeplerinden biri de uyuyamamalarıdır. Çocuk bir türlü uyuyamadığı için huzursuz olmaktadır. Büyükler de uyku problemleri çektiğinde hem huzursuz olmakta hem de sevdiklerini huzursuz etmektedir.
Hazreti Muhammed’in dilinden söylenen bu dua inşallah hem kişinin hem de çocuğunun hayırlı bir uyku çekmesine vesile olacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim
Bismike Allahumme emutu ve ehya. (Amin)
Duanın Türkçe meali
“Allah’ım, Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım)” (Buhari)
Huysuz çocuğun teskin olması için okunan Allah’ın güzel isimleri
Büyük alimler çocukların rahatlaması için şu 7 esmanın dua hükmünde okunmasını tavsiye etmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim
Ya Rahman, Ya Rahim, Y Kadir, Ya Azim, Ya Mukit, Ya Vedud, Ya Azim. (Amin)
İfade edilen bu dualar dışında büyük dua kitaplarında Fatiha, İhlas, İnşirah, Felak ve Nas surelerinin de okunmasının inşallah hayırlara vesile olacağı ifade edilmektedir.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
576 679 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 288 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 884 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 473 defa Okundu