Dünyanın En Güçlü Dilek Duası ile Hayatım Değişti

Yazılar / Dua Kapısı
Gerçekten Çok Etkili Bir Dilek Duası Öğrendim ve Bu Sayede Hayatım Değişti
Bu yazıda size dünyanın en güçlü dilek duasının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım, çünkü bu duayı bizzat gerçekleştirerek birçok dileğimi hayata geçirme fırsatı buldum, bunu nasıl yaptığımı ve sizin de bu duayı nasıl yapmanız gerektiğini açık bir şekilde anlatarak mümin kardeşlerime bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışacağım.
  • Bu nedenle aktaracağım ayrıntıları son derece dikkatli bir şekilde okuyup dilek duasını hangi şekilde yapmanız gerektiğini tam manası ile kavramaya çalışmalısınız, ancak bu şekilde muradınızı gerçekleştirebilir ve ancak bu şekilde ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
Bu Dilek Duası Neden Çok Etkili?
Zamanında kendime aşık etmek istediğim bir kişi vardı ve onun masum aşkı kalbimi her seferinde yakıp kavuruyordu, o dönemlerde yine oldukça fakir bir durumdaydım ve Cenabı Haktan bana fazilet ve bereket, bolluk ve nimet vermesini temenni ediyordum.
  • Bu süreçte karşıma Kudemâ isimli kadim dua kitabı çıktı ve o kitaptan istifade ederek dilek duasını gerçekleştirmeye başladım, bu duayı gerçekleştirdikten sonra gerçekten hayatımın değiştiğini fark ettim; çünkü öncelikle kendime bağlamak ve aşık etmek istediğim kişinin kalbine kısa süre içerisinde hükmetmeye başladım.
Ardından da güzel bir iş bularak rızık ve bereket içerisinde, bolluk ve nimet dolu bir hayat sürmeye başladım.
Bu anlamda dilek duası hakikaten her türlü istek ve her türlü ihtiyacı giderebilecek ve karşılayabilecek bir güç ile dolu muazzam bir dua; bunu bizzat yaşadığım ve tecrübe ettiğim için sizinle de paylaşmak istedim.

Dilek Duası Yaparken Niçin Bir Bardak Ilık Süt Olmalı?

Birçok insan dilek duası yaparken 1 bardak ılık süt ile bu duayı yapması gerektiğini bilmediği gibi yine bu muazzam etkili duada Kamer Suresinin 2. ayetinin ne kadar etkin bir role sahip olduğunu da bilemez maalesef.
  • Bu anlamda yanınıza bir bardak ılık süt almalı ve Kamer Suresinin 20. ayetini iyice okumaya çalışmalısınız, yani öncesinde bu mübarek duanın bu mübarek ayeti kerimesini iyice telaffuz etmeye çalışmalısınız.
Zaten bu mübarek ayeti aşağıya aldım, şimdi duayı nasıl yapmanız gerektiğini ayrıntılarıyla anlatacağım, zaten bütün ayrıntıları Kudemâ isimli kadim dua kitabından aldım ve ben de aynısını yaptım:
  • Kendinize, sizi herhangi bir kişinin ya da herhangi bir varlığın rahatsız edemeyeceği sessiz bir yer bulun ve bu sessiz yere mümkünse gece vaktinde geçin; gece vaktinde bu sessiz yere geçtikten sonra yanınıza bir bardak ılık süt alın ve bu bir bardak ılık sütü önünüze koyun.
Dizüstü çökerek ılık sütü önünüze koyduktan sonra gözlerinizi kapatın ve niyetinize odaklanmaya çalışın, yani dilek duasını Cenabı Hakk’ın armağan etmiş olduğu bu ılık süt ile gerçekleştirirken hangi isteğinizi ve hangi ihtiyacınızı gidermek istediğinizi düşünerek dilek duasına odaklanmaya çalışın.
Mutlaka Okuyun: Döngel Duası ile Sadece 7 Günde Geri Getireceksin
Bu noktadan sonra gözleriniz kapalı bir şekilde 7 defa Bismillahirrahmanirrahim deyin ve bu mübarek ve mukaddes besmele-i şerifi okurken niyetinizi tam anlamıyla netleştirmeye Cenabı Hakk’ın kudretinin sonsuzluğunu tefekkür etmeye ve gelinebilecek en güzel kapıya zaten gelmiş olduğunuzu düşünmeye çalışın. Bu uygulama sonrasında gözlerinizi açıp bir bardak ılık sütün üzerine şu güzel sözcükleri okuyun:
Dilek Duası ve Kamer Suresi’nin 20. Ayeti
“Tenziun nâse ke ennehum a’câzu nahlin munkair.”
Kamer Suresinin 20. ayet-i kerimesi olan bu mukaddes ve aziz ayeti ılık sütün üzerine 21 defa okuyun ve bu okuma esnasında yine Allahu Teala’nın evreni sonsuz bir şekilde yaratan gücünü ve kudretini düşünerek size de en güzel ihsanlarda bulunacağını ve sizi de en güzel şekilde dergahında kabul buyuracağını düşünerek hareket edin, bu uygulama sonrasında ise şu tılsımlı sözcükleri ılık sütün üzerine okuyun:
Dilek Duasında Sütün Üstüne Okunan Tılsımlı Sözcükler
  • “Ey bana da diğer insanlara da en güzel nimetlerden biri olan İslamiyet nimetini bağışlayan Yüce Rabbim, dilek duasının kabulü için sana müracaat etmenin huzuru ile dolu bulunmaktayım, göndermiş olduğun mübarek peygamberlerin hatırı için, üzerine okumuş olduğum mübarek ayeti kerimenin hakkı için, Kamer Suresinin bütün ayetlerinin güzelliği ve fazileti adına, sana yöneldim ve dilek duasını kabul buyurman için içimdeki isteği ve arzuyu sana arz ettim. Bana faziletini bağışla ve beni yarı yolda kalan mağdur insanlardan eyleme, kainat içerisinde her mahluka en güzel şekilde rızık ve bereket verdiğin gibi bana da duanın bereketini göster ve nimetini ihsan eyleyip dilek duamı gerçekleştir, amin.”

Dilek Duasının Son Aşaması, 3 Yudum Almak…

Bu güzel sözcüklerle sütün üzerine seslendikten sonra şimdi ılık sütü elinize alıp bu sütü 3 seferde bitirmeye çalışın ve sütü üç yudumda yani üç seferde bitirdikten sonra bardağı götürüp yerine koyun ve günlük rutininizde bu bardağı istediğiniz şekilde kullanabileceğinizi bilin.
Bu uygulamayı bu şekilde yaparsanız Allah’ın izniyle her türlü dileğiniz ve arzunuz kısa süre içerisinde gerçekleşecek ve Cenabı Hak, size nimetlerini bol bol İhsan edecektir inşallah.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
3 399 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
3 832 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
2 585 defa Okundu