Sevdiğini Geri Getirme Duası 4 Esma ile Okunan Niyaz

Yazılar / Dua Kapısı


         İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

          PARAPSİKOLOJİ I METAPSİŞİK I BİOENERJİ I ASTRAL SEYAHAT

              METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER

   Okuma Sirasinda

* Sizin ve sevdiğiniz insanin ismi ,anne ismi ,tarihi ve resmi önemlidir.Bu bilgilerle hesaplanarak bulunan gün ve saatte okuma yapilirsa Ayrılan Eşiniz ya da Sevgilliniz geri döner. 

ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 

İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34
  

Hizmetlerimiz ucretlidir.
Sevgilimi Geri Döndürme Duası

Üç gün üst üste sabah namazı sonrası 100 kez okuyan, sevdiğine kavuşurmuş. Ama bundan kimsenin haberinin olmaması şartmış!
“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

Sevdiğini geri getirme duası mucizevi sonuçlara vesile oluyor

Ayrılan Eşiniz ya da Sevgilliniz geri döner. 
Dualar müminlerin hem özel hayatta hem de maddi yaşamda arzuladıkları hedeflere ulaşmalarını sağlayan en büyük güçtür. Zira dua yüce Allah’ın kullarına bahşettiği en büyük lütuflardan biridir.
Sevdiğini geri getirme duası da sevdiğinden ayrı düşmüş müminlerin yeniden mutlu olmalarına vesile olan çok etkili bir niyazdır. 4 Esma ile okunan bu dua sayesinde mutluluğu yeniden yakalayan sayısız mümin bulunmaktadır.


Sevdiğini geri getirme duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?


İslam dininde müminler bilezikleri her vakit yüce Allah’a el açarak dua edebilirler. Zira Allah her daim ve her yerde kullarının sesini işitir.
Ancak duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin varlığı da sahih eserlerde geçmektedir. Bu kutsi zamanlarda el açarak dua etmek daha faziletli kabul edilmektedir.
Sevdiğini geri getirme duası için makbul kabul edilen vakitler ise seher vakitleridir. Kişinin sabahın erken saatlerinde kalkarak sevdiğine yeniden kavuşmak için yüce Allah’a el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir. Ancak belirtilen bu saatlerde dua etmeye fırsat bulunamazsa diğer vakitlerde de bu duanın okunabileceğini ifade etmek gerekir.

Sevdiğini geri getirme duası kaç gün boyunca okunmalıdır?

Büyük alimler bu etkili duayı 7 gün boyunca okumayı tavsiye etmektedir.
Duaya haftanın herhangi bir günü başlamak mümkün olsa da cuma sabahı başlayıp perşembe sabahı duayı tamamlamak tavsiye edilen uygulamalar arasındadır.


Dua edecek müminlerin dikkat etmeleri gereken 3 önemli husus
 1. Sevdiğini geri getirme duası Allah’ın güzel isimleri olan esmaları ve Kuran ayetlerine dayandığı için abdestli biçimde el açmak daha doğrudur.
 2. Dua edilen hafta içinde en azından bir defa da olsa ihtiyaç sahiplerini sevindirmek maksadı ile bir miktar sadaka vermek çok makbul kabul edilir 
 3. Bu tesirli dua özel hayatla alakalı olduğu için dua edildiğine dair başka insanlarla uluorta konuşmamak ve bu konuda ketum davranmak büyük önem taşımaktadır.
İfade edilen bu üç temel husus dışında duaların kabulünde içten ve samimi duygularla el açmanın en önemli faktör olduğu da hiçbir şekilde hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sevdiğini geri getirme duasının sözleri

Dua 4 esmayı şeriften sonra 4 ayetin okunması ile niyaz edilmektedir. Duanın teşkili şöyledir:
 • Ya Vedud esması +  Rum suresi 21. ayet
 • Ya Cami esması  +  Meryem suresi 96. ayet
 • Ya Kadir esması  +  Nisa 132
 • Ya Mucib esması  + Yunus suresi 107. ayet
İfade edilen bu teşkil sırasına göre geri getirme duasının tam sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vedud
Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
Ya Cami
İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.
Ya Kadir
Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.
Ya Mucib
Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym. (amin)


Duanın Türkçe meali
Sevdiğini geri getirme duasında geçen esmalar ile ayetlerin Türkçe karşılıkları şöyledir:
Ya Vedud esması “seven, sevilmeye layık” demektir.
Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum-21)
Ya Cami esması “bir araya getiren” manasındadır.
İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. (Meryem-96)
Ya Kadir esması “kudreti her şeye ulaşan” demektir.
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)
Ya Mucib esması “duaları kabul eden” anlamındadır.
Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Yunus-107)

Hesaplamalar Hakkinda :
( + 90 ) 539 881 84 34 
 

 İslami metafizik enerji uzmanimiz Deniz EREN  başvurabilirsiniz veya sizin yerinize yapmasını isteyebilirsiniz


1. UYGULAMA 

Havvas ilminde (büyük tayyi mekan ervahı davet ve istinzalı melek ve buna benzer harikul - ade amellerde başlamadan önce) kesin bir başarı elde etmek isteyen kişinin ilk yapması gereken şey kalp gözünü açmaktır. Bunun en kısa ve zahmetsiz yolu budur ki: pazar veya pazartesi veya perşembe günü başlayarak tam 7 gün riyazetli oruç tutup, sadece hurma ve zeytin veya bunlara benzer şeylerden çok az miktarda yemek, bu müddet zarfında hiç konuşmamaknamazlarını asla kazaya bırakmamak her fırsatta özellikle her namazın ardından tek celsede biraz kuran-ı kerim ve zikir yapmak, peygamber efendimize çokça salavatı şerife okumak, kişi sadece her namaz ardından 66 defa Allah bile dese elbette ve elbette kalp gözü açılır. Asla şüphe yoktur, yeter ki dediğimiz şartları yerine getirsin 7 gün sonra kalp gözü açılır, evvela ervahı rüyada görür sonra yakaza halinde iken görür amma büyük bir hayret içerisinde olurlar, lakin bu sırrı kimseye  söyleme yoksa emekler boşa gider, eğer 7 günden sonra dahi hayvanat yemeseler ve az yemekle iktifa etseler bu hal böylece devam eder, daha sonraları ise dünya gözü ile ervahı görürsün, yine azmedip bu hal üzere devam etseler daha büyük sırları keşfederler lakin amellerde başarıya ve kesin sonuca ulaşmak için bu kadar kâfidir. (Bu mesleden 1 kişi bile bilmemeli gizli olmalıdır amelde başarı elde edilince bile dillendirilmemeli cünkü sırrını verdınmı sır gider gözler kapanır kulaklar duymaz olur. Denenmiş tecrube edilmiş faide görüştür. ) 

SON SÖZ : AKIL CİVA GİBİLİDİR. AKIL KAYDIMI BİR DAHA TOPLANMAZ.

2. UYGULAMA

Pazar günü iptida edip halvet bir yerd e riyazetli oruç tutup her gün gusül et, gecede ve gündüzde Allah ismi şerifini 33 bin defa oku, evvelinde ve sonunda efendimize 1001 salavatı şerife oku, 7 gün tamam olunca maksat hasıl olur.


3. UYGULAMA


Pazartesi günü halvet bir yere girip riyazetli oruç tut, 3 gün veya 5 veya 7 gün boyunca bu halvet yerde her namaz ardından efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, her gün 6666 defa Allah ismi şerifini zikret, yatsı namazını kıldıktan sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kıl, evvel rekâtta Fatiha’dan sonra 11 defa inşirah suresini, 2.ci rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa ihlası şerif oku, ardından yine 1001 defa salavatı şerife okuyup yine 66 defa Allah ismi şerifini zikret, ya 3.cü ya 5.ci en geç 7.ci gün maksat hâsıl olur.


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34 


 

Cinler Öncelikle Kimlere Musallat Olurlar ?

Cinler her insana musallat olabilir. Ancak daha çok bebeklere, küçük çocuklara, genç kızlara, hamile ve loğusalı hanımlara, yalnız yaşayan yaşlı kişilere, ruhsal ve bedensel yönden aşırı rahatsızlıkları olanlara, gerek evde gerekse dışarıda aşırı dekolte giyinen bayanlara, kahve, tarot vb. fallara sıklıkla bakan ve baktıranlara, fincanla ruh (!) çağıranlara ve kontrolsüz, bilinçsizce aşırı zikir çekenlere, bu varlıklardan sıklıkla bahsedenlere ve çok sigara içenlere musallat olurlar.

Cinlerin Musallat Oldukları Kişide Görülen Emareler Nelerdir ?

Aşırı unutkanlık, dalgınlık, kararsızlık, geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme, basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar (anne, baba, eş, arkadaş vs.), işlerinde anlaşılmaz aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma, sevdiklerinin her hareketinin kendisine ters gelmesi, sonra bundan pişman olması, bir türlü evlenememe, sıklıkla nişandan dönme, basit sebeplerden boşanma, yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesi, banyo yaparken korkması ve gözü açık sabunlanması, rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan görmesi, sabahları çok yorgun kalkması, bazen uyku-uyanıklık arasında parmağını dahi kımıldatamayacak ağırlık hissetmesi.

Cinler En Çok İnsanlara Nerede Musallat Olurlar ?


Cinler insanlara en çok tuvalet, banyo ve yatak odasında musallat olurlar. Bu yüzden tuvalete ve banyoya girerken ve yatmadan önce kişinin şeytanın şerrinden Allah’a sığınması sünnettir. Habibullah efendimiz bir hadisinde şöyle demektedir:
Biriniz tuvalete girmeden önce şöyle desin(Euzu billahi minel-hubsi vel-habâis: Erkek ve dişi şeytanlardan Allaha sığınırım) (Kaynak: Ebu Davut’un süneni Zeyd b. Erkam’dan (ra))
Aynı şekilde yatmadan öncede mutlaka dua ederek yatmalı ve Allaha (cc) sığınılmalıdır. Amr b. Şuayb, babası dedesinden rivayet etmiştir; dedi ki: "Allah Resulü (sav) bize yatarken şu kelimeleri öğretirdi: "Bismillah. Euzu bi kelimatillâhit’tâmmeti min gadabihi ve ikabihi ve min hemezsatiş’şeyâtîni ve en yahdurunî: Allah’ın adıyla, O’nun gazabından, cezasından, şeytanların vesveselerinden ve yanımda bulunmalarından Allah’ın tastamam kelimelerine sığınırım. "
Cinler Fiziki Hastalıklara Sebep Olabiliyorlar mı ?

İbn-i Sina "sara” hastalığını anlatırken cinlerden bahsetmektedir. Diyor ki:
Hastalıklara birçok maddeler sebep olduğu gibi, cinin hâsıl ettiği hastalıklarda vardır ve meşhurdur. Cin insan vücuduna girerek sara hastalığına sebep olmaktadır. (Yeni Rehber Ansiklopedisi, c. 6, s. 365)
Aynı şekilde cinler damar tıkanıklığına, çocuk düşmesine, şiddetli baş ağrılarına vb. rahatsızlıklara sebep olabilmektedirler.

Cinlerin İnsanlara Verdikleri Psikolojik Rahatsızlıklar Nelerdir ?

Kişinin yaşının üzerinde aşırı dalgınlık, unutkanlık, kararsızlık, geleceğe ait ümitsizlik, sevdiklerine karşı sebepsiz agresif davranışlar ve intihar duyguları başlıcalarıdır. Bu rahatsızlıklar fizyolojik ve psikolojik olduğu gibi cinlerden de kaynaklanabilmektedir.
Cinler özellikle beynin bazı noktalarına rahatlıkla nüfuz ederek o kişiyi moral değerler ötesinde düşünceye sevk edebilmektedirler. Çok inançlı bir kişiyi agnostisizme (şüpheci düşünce) sürükleyebilmekte, ibadetlerini sürekli ertelete bilmektedirler.
Eğer musallat oldukları kişiye âşık olmuşlarsa, bedenine girdikleri kişi evli ise eşinden boşandırmaya, nişanlı ise nişanı atmaya, bekârsa da karşı cinsten uzak tutmaya çalışırlar. Çoğunlukla da, o kişinin aurası zayıfsa yani halk dili ile yıldızı düşük ise bu işlevlerinde başarılı olurlar. Dünya dans şampiyonu tanınmış bir manken bana bu durumunu itiraf etmiş, hatta onlardan 4 ve 6 yaşınca iki kız çocuğu sahibi olduğunu da belirtmişti.

Şeytan Mescitte İnsanlara Musallat Olur mu ?
Mescitte dahi olsa şeytan mutlaka insanoğluna musallat olmaya çalışır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı düzeltip perçinleyin, aralık bırakmayın. Omuzlarınız aynı hizada olsun. Muhammed’in canı elinde olana yemin ederim ki ben şeytanın küçük kara koyun şeklinde safların arasından girmekte olduğunu görüyorum” (Ebu Davud). Bu konuda pek çok şikâyet işitmişimdir "Namaz esnasında konsantre olamıyorum, aklıma hep dünyevi işlerim geliyor” şeklinde… Aslında problemin çözümü çok kolay… Ayetleri okurken hafif mırıldanarak okumak ki Kuran da bu şekilde emrediyor. Çünkü mırıldanarak okunduğunda beyin dualara odaklanıyor, yanlış okumamak için… İçimizden sessiz okuduğumuzda ise ezbere okuduğumuzdan aynı anda başka şeyleri düşüne biliyoruz. Benimde çok defa başıma geliyor… Nerede, namaz kılarken Allah’ın huzurundayım diye bacakları titreyen, avuçlarının içi terden sırılsıklam olan, hatta heyecandan bazen bayılan Ashab-ı Güzin (ra) ve nerede bizler!

Kuran-ı Kerim’de Cinlerin İnsana Çarpma Olayına Delil Var mıdır ?


Daha önceki maddelerde de bahsettiğimiz gibi cinler insanı şehvet, aşk, kin ve nefret gibi çeşitli sebeplerden dolayı insanların bedenine girer. Cinin insan bedenine girmesi İbn-i Teymiyye’nin dediği gibi ehl-i Sünnet ve el-Cemaat’in ittifakıyla sabittir. Bakara Suresi 275. ayette Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır: "Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar” Sahih-i Buhari’de de Peygamberimiz (sav) şöyle demektedir: "Şüphesiz şeytan, Âdemoğlunun kanının dolaştığı yerde dolaşır”.

Cinler Kötü ve Korkunç Rüyalara Sebep Olmakta mıdır ?
Bir kısım cinler önceden de belirttiğimiz gibi insanları hasta yaparak onlara bedenen zarar verdikleri gibi rüyalarına girmek suretiyle ruhlarına da eziyet etmektedir. Şeytan sırf insanın üzüntüsünü arttırmak onu tedirgin etmek günlük hayatını moralman olumsuz yönde etkilemek için gece kötü rüyalar gösterebilir. Sevgili peygamberimiz (sav) bu konuda bize şöyle bilgi vermektedir:

Kişinin gece gördüğü rüya 3 kısımdır:
1- Rahmani olan rüya
2- Şeytanın gösterdiği üzücü rüya
3- Şuur altı görülen rüya (Sahih-i Müslim)

Yine Allah Resulü (sav) rüyalarla ilgili şöyle buyurmuştur:
Biriniz hoşlandığı bir rüya görürse o Allah’tandır. Onun için Allaha hamd etsin ve insanlara o rüyayı anlatsın. Bunun dışında hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah’a sığınsın ve kimseye onu anlatmasın. O rüya ona asla zarar veremez… (Sahih-i Buhari)
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin (ra) Marifetname adlı eserine bakılabilir. Yüzyıllar öncesi yazılmış bu değerli eserde rüya bahsi çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Cinler İnsanlara Nasıl Vesvese Verir?
Cinlerin konuşması mümkündür. Çünkü o konuşma büyülenmiş kişiye sihirbazın telkin ettiği gibi ruhun meyil ettiği bir şey olabilir. O bir ses değil ama büyülenmiş kimsede bir etki meydana getirmektedir. Cinler yakıcı ateş değildir, sadece ilk baştaki yaratışları yani maddeyi asliyeleri ateştir. Dolayısıyla Âdemoğlunun cesedine girer. Şeytan latif bir cisim olup insana vesvese verir. Kişiye kötü düşünceler fısıldar yani Rabbimizin buyurduğu gibi (cc) insanların gönüllerine vesvese verir. "Cisimler birbirlerine giremez. Cisimler birbirlerine girerse o ateş olduğu için insan yanar” sözü yanlıştır. Çünkü ruh ve cisimlere giren hava gibi latif cisimler kesif (yoğun) cisimlere rahatlıkla girebilirler. Cinde latif bir cisim olduğuna göre onunda insan bedenine girmesi mümkündür. (İbn-i Akil) Sorunun cevabının iki ayetle sonlandırayım. (Nas Suresi 4 ve 5. ayetler)
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (İçlerine kuşku, kuruntu fısıldar). Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım).

Cinler Aşırı Uykuya Sebep Olmakta mıdır ?

Nuru Arşillah (sav) efendimiz buyurmuştur ki:

Şeytan biriniz uyuduğu zaman gelip başının uç kısmına 3 düğüm atar. Her düğüm atarken şöyle der: "Uyu yat daha uzun gecen var…”Uyuyan kişi, uyandığı zaman Allah’ı zikrederse düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa düğümlerden ikincisi çözülür. Namaz kılarsa öteki üçüncüsü de çözülür ve sabahleyin gönlü hoş dinç olarak kalkar. Aksi halde tembel ve canı sıkılmış bir halde kalkar. (Sahih-i Buhari)
Aşırı uyku kişiyi gaflete sokup, gerek dünyevi, gerek uhrevi işlerini aksatacağı ve insanoğlunu pasifize edeceği için cinlerin baş hedeflerinden biridir. Ya tam uykusuzluk, korku, vesvese verip bünyeyi sarsmaya çalışırlar veya aşırı uyku vererek pasifleştirmeye… Cinnî hastaların tamamında bu iki durumdan biri mutlaka görülür.

 
ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
 ( + 90 ) 539 881 84 34 

_____________________________________________________________________________________________________________________Cin Musallatı Belirtileri Nelerdir?

İnsanlar gibi topluluklar halinde yaşayan ve şeytani bir toplulukla birlikte Müslüman olanlarının da yer aldığı cinler, yapılan kara büyüler, yeterince korunmamak veya rahatsız edilmeleri sonucu insanlara musallat olarak zor zamanlar geçirmelerine neden olmaktadır. Cin musallat olması belirtileri bu süreçte cinlerin ne kadar tehlikeli olabildiklerini göstermesi ve daha fazla zarar görmeden süreçten kurtulmak için harekete geçilmesi konusunda uyarması açısından yakından takip edilmesi gereken ipuçlarıdır. Cin musallat olan kişilere dikkat edildiğinde bu kişilerin; 

Sürekli dalgın oldukları ve dikkatlerini toplamakta zorlandıkları, 

Yalnız kalma isteklerinin arttığı, 

Tuvalet ve banyoda daha fazla zaman geçirdikleri, 

Karşı cinsleri ile iletişim kuramadıkları, 

Eşlerinden cinsel olarak da olmak üzere nefrete varan derece soğudukları, 

Aşırı sinirli oldukları ve kolay öfkelenebildikleri, 

Evde durma isteklerinin bulunmadığı, 

Sürekli kabus gördükleri, 

Rüyalarında tanımadıkları kimselerle sohbet ettikleri, 

Teşhisinin konamadığı baş ağrısı ve hastalıklara yakalandıkları, 

Sürekli yorgun ve halsiz oldukları, 

Aşırı iştahsız veya aşırı iştahlı oldukları, 

Sara krizlerine benzer nöbetler geçirdikleri,

İbadet etmekten sakınarak günah işlemeye meylettikleri, 

Kur’an-ı Kerim okunmasına ve dua edilmesine tahammül edemedikleri, 

Aile büyüklerine karşı asi davranışlarda bulundukları, 

İşlerine konsantre olamayarak işyerinde problem yaşadıkları

Cin Sahiplenmesi Nedir? 
Cinler evlerin eşiklerinde, lavabolarında, tuvalet ve banyolarında yaşarlar. Aslında bizimle birlikte yaşayan ve bizimle karşılaşmaktan kaçınan cinler, dikkatsizlik veya ihmal nedeniyle kendilerinin dikkatini çektiğimizde bizlere musallat olabildikleri gibi bizleri sahiplenebilirler. Cin sahiplenmesi belirtileri ile anlaşılabilen bu durum, bizler gibi erkek ve dişi olmak üzere cinsiyetlere sahip cinlerin bizlere aşık olması sonucu oluşur. Bu aşk bekar insanların başına gelebileceği gibi evli kişilerin de başına gelebilmektedir. Bu durum en kolay şekilde; 

*Evli kişilerin eşlerinden soğuyarak uzaklaşması, 
*Bekar kişilerin karşı cinsle yakınlaşma gösterememesi

İle anlaşılabilmektedir.

Cinin Aşık Olması Nasıl Anlaşılır? 

Sahiplenen cinlerin insanlara aşık olduğu bilinmekte ve bu aşk maalesef ki evlilikle sonuçlanabilmektedir. Ülkemizde de pek çok örneğine sahip bu vakalar sonucu insanların cinden çocuk sahibi olduğu rivayet edildiği gibi Türk korku filmlerinde bu konular işlenmektedir. Bizlere sıradan gelse de yaşadığımız bazı olaylar, cinlerin aşık olduğunu nasıl anlarız sorusuna yanıt olarak verilen belirtiler hakkında bizlere durumu açık etmektedir. 

* Rüyada ilişkiye girilmesi, 

* Eş ile aranın açılmasına neden olacak tartışmaların yaşanması, 

* Tuvalet ve banyoda uzun süreler geçirilmesi, 

* Özellikle banyo anında kişinin kendini izleniyor hissetmesi, 

* Vücudunuza dokunulduğunu hissetmeniz

* Aşık bir cinin belirtileri olarak değerlendirilmektedir.


Cinle İlişkiye Girildiği Nasıl Anlaşılır ? 


Aşık bir cinin sahiplendiği kişiye uykusunda tecavüz ettiği bilinmektedir. Bazı belirtilerden şüphelenen kişiler, işlerin ciddiyetinin boyutunu anlamak için cinin ilişkiye girdiğini benle nasıl anlarım sorusuna yanıt aramaktadırlar. Uykunuzda orgazm olduğunu hatırlamanız, bir cin ile ilişkiye girmiş olabileceğinizi göstermektedir.


Kadınlara Musallat Olan Cinler Nasıl Anlaşılır? 


Cinlerin de erkek ve dişi olmak üzere insanlar gibi cinsiyetleri bulunmaktadır ve kadınlara musallat olan cinler erkek cinlerdir. Bu cinler kadınlara eşleri ile arasının açılması için vesvese vererek eşlerin sebepsiz yere tartışmasına ve birlikte olmamasına neden olurlar. Bu duruma müdahale edilmediğinde boşanma vakalarının yaşanması eşler her ne kadar birbirlerine karşı derin bir aşk besliyor olsa dahi kaçınılmazdır. Aşık bir cini rüyada ilişkiye girme ve gelinlik giyerek evlendiğini görme şeklinde anlayabileceğiniz gibi; 

- Uyanık iken vücudunuzun okşandığını hissetmeniz, 

- Banyoda gözetlendiğinizi veya vücudunuza dokunulduğunu hissetmeniz,

- Yatağınızda eşiniz olmadığı halde bir kişinin varlığını hissetmeniz, 

- Eşinize karşı ani bir soğukluk ve nefret hissetmeniz 

Belirtileriyle fark edebilirsiniz.

Kızlara Musallat Olan Cinler Nasıl Anlaşılır? 
Evli kadınlara olduğu kadar erkek cinin kıza aşık olması da sıkça rastlanan bir durumdur. Kadınların yaşadığı musallat belirtileriyle benzer belirtilerle birlikte kızlarda bu durum, evliliğe karşı isteksizle tespit edilmektedir. 
-Bekar kızlar kendilerini birisi istemeye geldiğinde rahatsızlanıyor ve sebepsiz yere talibini ret ediyor, 
-Her ret ettiği talibi sonrası derin bir rahatlama hissediyor,
-Karşı cinsle iletişime geçmek istemiyor 


İse kendisine aşık bir cinin bulunduğunu düşünmesi için yeterli nedene sahiptir.

Erkeğe Musallat Olan Cinler Nasıl Anlaşılır? 
Erkeğe musallat olan dişi cin, erkek cinlere göre daha kıskançtır ve sahiplendiği erkeğin eşine veya sevgilisine ciddi zaarlar verebilmektedir. Dişi cinlerin erkeği baştan çıkarmak için çaba sarf ettiği ve erkeğe arzuladığı bir kadının suretiyle göründüğü rivayet edilmektedir. Dişi cinler evli erkeklerin eşleri ile arasına girerken, bekar erkeklerin de evlenmesini önlemeye çalıştığı, önleyemediği hallerde gerdek gecesinde cinsel birliktelik yaşamasını engellediği bildirilmektedir.

Çocuğa Musallat Olan Cinler Nasıl Anlaşılır ?
Cinler insanların zayıf anlarında olduğu gibi insanların zayıfları olan çocuklara da musallat olmaktadırlar. Hamile iken yapılan büyünün çocuğa geçmesi veya çocuğun cinleri musallat edecek davranışlarda bulunması sonrası çocuklara cin musallat olmaktadır. Çocuğa cin musallat olursa yetişkinlerde

    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
573 404 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
3 841 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 278 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
2 988 defa Okundu