Sevdiğini Geri Getirme Duası 4 Esma ile Okunan Niyaz

Yazılar / Dua Kapısı


         İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

          PARAPSİKOLOJİ I METAPSİŞİK I BİOENERJİ I ASTRAL SEYAHAT

              METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER   Okuma Sirasinda

* Sizin ve sevdiğiniz insanin ismi ,anne ismi ,tarihi ve resmi önemlidir.Bu bilgilerle hesaplanarak bulunan gün ve saatte okuma yapilirsa Ayrılan Eşiniz ya da Sevgilliniz geri döner. 

ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 

İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34
  


HİZMET ÜCRETLİDİR


Sevdiğini Geri Getirme Duası

Üç gün üst üste sabah namazı sonrası 100 kez okuyan, sevdiğine kavuşurmuş. Ama bundan kimsenin haberinin olmaması şartmış!
“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”


Sevdiğini geri getirme duası mucizevi sonuçlara vesile oluyor

Ayrılan Eşiniz ya da Sevgilliniz geri döner. 
Dualar müminlerin hem özel hayatta hem de maddi yaşamda arzuladıkları hedeflere ulaşmalarını sağlayan en büyük güçtür. Zira dua yüce Allah’ın kullarına bahşettiği en büyük lütuflardan biridir.
Sevdiğini geri getirme duası da sevdiğinden ayrı düşmüş müminlerin yeniden mutlu olmalarına vesile olan çok etkili bir niyazdır. 4 Esma ile okunan bu dua sayesinde mutluluğu yeniden yakalayan sayısız mümin bulunmaktadır.


Sevdiğini geri getirme duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?


İslam dininde müminler bilezikleri her vakit yüce Allah’a el açarak dua edebilirler. Zira Allah her daim ve her yerde kullarının sesini işitir.
Ancak duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin varlığı da sahih eserlerde geçmektedir. Bu kutsi zamanlarda el açarak dua etmek daha faziletli kabul edilmektedir.
Sevdiğini geri getirme duası için makbul kabul edilen vakitler ise seher vakitleridir. Kişinin sabahın erken saatlerinde kalkarak sevdiğine yeniden kavuşmak için yüce Allah’a el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir. Ancak belirtilen bu saatlerde dua etmeye fırsat bulunamazsa diğer vakitlerde de bu duanın okunabileceğini ifade etmek gerekir.

Sevdiğini geri getirme duası kaç gün boyunca okunmalıdır?

Büyük alimler bu etkili duayı 7 gün boyunca okumayı tavsiye etmektedir.
Duaya haftanın herhangi bir günü başlamak mümkün olsa da cuma sabahı başlayıp perşembe sabahı duayı tamamlamak tavsiye edilen uygulamalar arasındadır.


Dua edecek müminlerin dikkat etmeleri gereken 3 önemli husus
 1. Sevdiğini geri getirme duası Allah’ın güzel isimleri olan esmaları ve Kuran ayetlerine dayandığı için abdestli biçimde el açmak daha doğrudur.
 2. Dua edilen hafta içinde en azından bir defa da olsa ihtiyaç sahiplerini sevindirmek maksadı ile bir miktar sadaka vermek çok makbul kabul edilir 
 3. Bu tesirli dua özel hayatla alakalı olduğu için dua edildiğine dair başka insanlarla uluorta konuşmamak ve bu konuda ketum davranmak büyük önem taşımaktadır.
İfade edilen bu üç temel husus dışında duaların kabulünde içten ve samimi duygularla el açmanın en önemli faktör olduğu da hiçbir şekilde hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sevdiğini geri getirme duasının sözleri

Dua 4 esmayı şeriften sonra 4 ayetin okunması ile niyaz edilmektedir. Duanın teşkili şöyledir:
 • Ya Vedud esması +  Rum suresi 21. ayet
 • Ya Cami esması  +  Meryem suresi 96. ayet
 • Ya Kadir esması  +  Nisa 132
 • Ya Mucib esması  + Yunus suresi 107. ayet
İfade edilen bu teşkil sırasına göre geri getirme duasının tam sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vedud
Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
Ya Cami
İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.
Ya Kadir
Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.
Ya Mucib
Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym. (amin)


Duanın Türkçe meali
Sevdiğini geri getirme duasında geçen esmalar ile ayetlerin Türkçe karşılıkları şöyledir:
Ya Vedud esması “seven, sevilmeye layık” demektir.
Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum-21)
Ya Cami esması “bir araya getiren” manasındadır.
İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. (Meryem-96)
Ya Kadir esması “kudreti her şeye ulaşan” demektir.
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)
Ya Mucib esması “duaları kabul eden” anlamındadır.
Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Yunus-107)

Hesaplamalar Hakkinda :
( + 90 ) 539 881 84 34 
 

 İslami metafizik enerji uzmanimiz Deniz EREN  başvurabilirsiniz veya sizin yerinize yapmasını isteyebilirsiniz


1. UYGULAMA 

Havvas ilminde (büyük tayyi mekan ervahı davet ve istinzalı melek ve buna benzer harikul - ade amellerde başlamadan önce) kesin bir başarı elde etmek isteyen kişinin ilk yapması gereken şey kalp gözünü açmaktır. Bunun en kısa ve zahmetsiz yolu budur ki: pazar veya pazartesi veya perşembe günü başlayarak tam 7 gün riyazetli oruç tutup, sadece hurma ve zeytin veya bunlara benzer şeylerden çok az miktarda yemek, bu müddet zarfında hiç konuşmamaknamazlarını asla kazaya bırakmamak her fırsatta özellikle her namazın ardından tek celsede biraz kuran-ı kerim ve zikir yapmak, peygamber efendimize çokça salavatı şerife okumak, kişi sadece her namaz ardından 66 defa Allah bile dese elbette ve elbette kalp gözü açılır. Asla şüphe yoktur, yeter ki dediğimiz şartları yerine getirsin 7 gün sonra kalp gözü açılır, evvela ervahı rüyada görür sonra yakaza halinde iken görür amma büyük bir hayret içerisinde olurlar, lakin bu sırrı kimseye  söyleme yoksa emekler boşa gider, eğer 7 günden sonra dahi hayvanat yemeseler ve az yemekle iktifa etseler bu hal böylece devam eder, daha sonraları ise dünya gözü ile ervahı görürsün, yine azmedip bu hal üzere devam etseler daha büyük sırları keşfederler lakin amellerde başarıya ve kesin sonuca ulaşmak için bu kadar kâfidir. (Bu mesleden 1 kişi bile bilmemeli gizli olmalıdır amelde başarı elde edilince bile dillendirilmemeli cünkü sırrını verdınmı sır gider gözler kapanır kulaklar duymaz olur. Denenmiş tecrube edilmiş faide görüştür. ) 

SON SÖZ : AKIL CİVA GİBİLİDİR. AKIL KAYDIMI BİR DAHA TOPLANMAZ.

2. UYGULAMA

Pazar günü iptida edip halvet bir yerd e riyazetli oruç tutup her gün gusül et, gecede ve gündüzde Allah ismi şerifini 33 bin defa oku, evvelinde ve sonunda efendimize 1001 salavatı şerife oku, 7 gün tamam olunca maksat hasıl olur.


3. UYGULAMA


Pazartesi günü halvet bir yere girip riyazetli oruç tut, 3 gün veya 5 veya 7 gün boyunca bu halvet yerde her namaz ardından efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, her gün 6666 defa Allah ismi şerifini zikret, yatsı namazını kıldıktan sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kıl, evvel rekâtta Fatiha’dan sonra 11 defa inşirah suresini, 2.ci rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa ihlası şerif oku, ardından yine 1001 defa salavatı şerife okuyup yine 66 defa Allah ismi şerifini zikret, ya 3.cü ya 5.ci en geç 7.ci gün maksat hâsıl olur.


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34 
HADİM Daveti EĞİTİMİ
Hüddam İlmi - Hüddam Edinmek
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
Hüddamı çağırmak ve faydaları Antik Mısır zamanlarına kadar dayanmaktadır. Hüddam çağırmak için ilim bilmek gerekir. Cinler ve şeytanlar gibi kötü niyetli ruhsal varlıklar hüddam ilmi sayesinde kontrol altına alınabilir. Cinler hüddam kontrolü altına alınarak büyülerin etki etmesini sağlar. Harekete geçirilmek istenilen cinlerin türüne göre uygulanması gereken farklı ritüeller bulunur. Hüddam ilminin içinde büyülerin ve tılsımların öğretileri yer almaktadır. Hüddam kelimesi hademe kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin Türkçe anlamı vazife sahibi olan, görevlidir.

Hüddamların Özellikleri Nelerdir?

Hüddamların özellikleri söylenen rivayetlere göze şekillenmiştir. Bu rivayetlerden bir tanesine göre hüddamarın bazıları çok sinirli ve çalışması oldukça zor olurken, bazı hüddamlar tam tersi çalışması kolay ve sakin kişilerdir. Hüddamların çift karakteri olduğu söylenir. Bu nedenle çok itaatkarmış gibi görülen bir hüddam daha sonradan çok sinirli olarak karşısındaki insanı şaşırtabilmektedir. Buna hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Özellikle cinleri kontrol etmek için Hüddamların aniden sinir krizleri geçirdikleri bilinmektedir.
Bir Hüddama görev vermek için kişinin hüddam isimlerini vermesi gerekir. Rivayetleere göre Hüddam kendisine hükmeden insana aşık olabilmektedir. Nasıl ki günümüzde bazı mesleklerde usta çırak ilişkisi var, hüddam ile insan arasında da buna benzer bir ilişki bulunur. Her ruh, bu ilişkiyi kaldıramayabilir.
 Hadim, Allah tarafından görevlendirilen meleklerdir ve insan yaratıldığında verilir. 384 adet hadim olduğu söylenir ve bunların iki tanesi günahları ve sevapları yazmaktadır. Geri kalan hadimler ise insanı korudukları ve vücuttaki herhangi bir işlemi tamamladıkları söylenir. Hadimler, cin grubundan ya da melek grubundan olabilirler. Hadim daveti yaparak gelen de vardır ya da kişinin yaptığı davranışlara, hareketlere göre kendi iradesiyle gelip görev üstlenen hadim de olabilir. 

KULAK Daveti - KULAK HÜDDAMI EĞİTİMİ


Karşındaki insanın sırlarını kulak daveti yolu ile öğrenmek istiyorsanız bu eğitim sizin için uygundur. 
+ Kulak daveti eğitimi ile ; Her günün hadiselerini öğrenmek, senden uzakta olan bir adamın nerede olup ne yaptığını, kayıp olan bir eşyanın yerini veya kayıp bir adamın nerede olup ne yaptığını, seni ziyarete gelen bir insanın gaye ve amacını ve daha saymakla bitirememeyeceğimiz her türlü sualin cevabını doğru olarak öğrenmek istiyorsanız bu eğitim sizin için uygundur.

Hüddam Daveti - Kulak Hüddamı Nasıl Yapılır?
ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34 


Hüddam daveti çeşitli şekillerde yapılır. Bunlardan birkaç tanesi yazılacaktır. Kulak hüddamda görme olayı yoktur. Kulağa gelen, okunan, söylenen sözlerdir. Kulan uğuldamaları, hüddam çağrısında oluşan bazı sıkıntılardır. Kim derse ki, rahatlıkla hüddam daveti yaptım, kolaylıkla cin ile bir iletişim kurduğunu söylerse yalan söyler. Hüddam davetlerinde; kulak hüddamı, bir zaman sonra yanıltıcı, mesajlar, konuşmalar yapmaya başlar.

Kişiler, beyne gelen mesajları kulağa okunan konuşulan sözler olarak algılar. Gerçekte; konuşma, kelime, söz yoktur. Hüddam yapan kişinin haramdan, alkol gibi dinen yasaklayıcı şeylerden uzak durması gerekir. Alkollü iken gaipten sesler gelmez, beyinde üretilen sözlerdir. Kişi eğer sol ile antlaşma yapmışsa, bu hüddam olayından çıkar. Hüddam cinlerden yardım almaktır.

Kulak Daveti için Hüddam Cini Çağırma

28 gün yatsıdan sonra ses ve gürültüden uzak bir yerde gözler kapalı olduğu halde ve yarı karanlık 280 defa aşağıdaki dua okunur. Hiç kimsenin niyet ve maksadından haberdar olmaması ve okuma zamanında canlı ve canlıdan çıkan şeylerden yenmemesi gerekir.

Eline ve diline çok dikkat etmek ve yalandan kesinlikle kaçınmak gerekir. Yarı karanlıktan maksat ya bir mum ışığında yada bir zeytinyağı kandili yakarak okunmalıdır.

İnternette yazılan bir kulak hüddamının yapılış şekli yukarıda yazılmıştır. Bunun aslında eksik bir hüddam daveti olduğu bu ilim ile ilgilenen kişiler tarafından anlaşılır. 28 günlük dua okuma ibadetine başlamadan önce, on beş gün temiz giysilerle abdestli olarak, sadece bitkisel yiyecekler yenmelidir. Bu şekilde bir sonraki işlemde vücut ve beden biraz zayıf şekilde olmalıdır ki, dua kabul olunsun.

Okunacak Dua:

Akşin makşin şemlehin herûbin alşekûbânin cebrûrin tûbin ehlin hüve rabbün nûril a'la ecîbû da'veti yâ hâdimel cevâşi bi hakkı hâzihil esmâi fî üzünî ve tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâha elvâhan elvâhan el'acel el'acel el'acel essâh essâh essâh.

İkinci ve Etkili Kulak Cin Hüddam Daveti:

Rahmani bir cin daveti bu işlemde yapılır. Yeni ayda başlanıp, Dolunay da bitecek şekilde zaman ayarlanması gerekir. Her günün hadiselerini öğrenmek, senden uzakta olan bir adamın nerede olup ne yaptığını, kayıp olan bir eşyanın yerini veya kayıp bir adamın nerede olup ne yaptığını, seni ziyarete gelen bir insanın gaye ve amacını ve daha saymakla bitirememeyeceğimiz her türlü sualin cevabını doğru olarak öğrenebilmek için; on dört gün tam bir halvet içerisinde oruç ve riyazetle (Canlı ve canlıdan çıkan yiyeceklerden perhiz etmekle) birlikte aşağıdak azmeti bin defa sabah ve bin defa akşam okumaya devam edersin. Ayrıca her vakit namazının peşinden üç yüz on defa okursun. Yedinci gün olduğunda "cevaş" isimli hadim sorduğun her şeyi kulağına söylemeye başlar. Artık bundan sonra ne zaman aynı isimleri üç defa tekrarlar isen hadim gelerek sorduğun soruya doğru olarak cevap verecektir. Hatta insanların kalplerinde sakladıkları sırları bile... Ondan öğrendiğin bu sırları başkasına söylememelisin. Aksi takdirde bu ni'metten mahrum olursun.

Yedi gün okunması gereken azimet şudur:

(Kemşin 2, meşşin 2, akşin 2, semlahın ecip ya cevaş vazhirni ala damahirin nasi fi üzüni ve'tini biahbari cemiy'ın nasi elvahan 3, el-acele 3, es-saate3).


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ve DESTEK ᴀʟᴍᴀᴋ  için 
İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz
( + 90 ) 539 881 84 34 


    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
577 275 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 358 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 962 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 535 defa Okundu