10 Maddede Gayb Ne Demektir, İslam’da Yeri Nedir?

Yazılar / Diğer

10 Maddede Gayb Ne Demektir, İslam’da Yeri Nedir?

Gayb ifadesi ne anlama gelmektedir?
Gayb , “gizlenmek, gizli kalmak ve görünmemek” demektir. Bu sözcük sıfat olarak “gizlenen” anlamında da kullanılmıştır.
Gaybı “duyu organları ile algılanmayan her türlü bilgi” anlamında değerlendiren alimler de vardır.
Gayb “var olan ancak insanlar tarafından bilinemeyen” demektir
Gayb ifadesi pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Bu şahıslara göre gayb “var olmayan, bulunmayan” anlamındadır. Halbuki gayb bu anlamda olmayıp “zaten var olan ancak insanlar tarafından bilinmeyen” demektir.
Gayb insanların sınırlı ilimleri ile bilmedikleri fakat Allah’ın bildiği her şeydir.
Kuran-ı Kerim’de gayb kelimesi 8 farklı anlamda kullanılmaktadır
Gayb kelimesi Kuran’da şu anlamlarda kullanılmıştır:
 1. Gizli, kapalı anlamında
 2. Duyu organları ile algılanmayan anlamında
 3. Geçmiş olaylar anlamında
 4. İnsanların bilgisinin ötesinde olan durumlar için
 5. Vahy anlamında
 6. Kıyamet günü anlamında
 7. Namus, iffet anlamında
 8. Kader anlamında
Buradaki maddelere bakıldığında Kuran’ın gayb kavramına çok farklı biçimlerde baktığı görülmektedir. Bu durum Kuran’ın meselelere çok boyutlu yaklaşımına güzel bir örnektir.

Gaybı yalnızca Allah bilir

Gayb sayılan şeyleri Allah’ın bildiği ve kulların bu bilgiye vakıf olmadığı şu ayeti kerimelerde dile getirilmiştir:
“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.” (En’âm- 59)
“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hûd- 123)
İlginizi Çekebilir: Dua Nedir, Duanın Muazzam Faziletleri Nelerdir?
Allah dilerse gaybı peygamberlere bildirir
Allah’tan başka gaybı bilecek olan yoktur. Ancak Allah dilese gaybın anahtarlarını seçtiği peygamberlere verebilir. Yani onlara gayb sayılabilecek kimi bilgiler aktarabilir. Kuran’da Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya belli konularda gaybî bilgiler verildiği ifade edilmiştir. Bu hususta şu ayeti kerimeler bulunmaktadır:
“O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.” (Cin- 26, 27, 28)
“Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü’minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). O halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.” (Âl-i İmrân- 179)
“Gayb” ile” gıybet”in aynı kökten gelen kelimeler olduğunu biliyor muydunuz?
Gayb ile gıybet aynı kökten gelir.  Bilindiği gibi gıybet etmek büyük günahlardan biridir. Hatta bu hususta Hz.  Muhammed gıybet eden kişinin “mümin kardeşinin etini yemiş gibi” olduğunu ifade ederek müminleri bu büyük günaha bulaşmak konusunda uyarmıştır. (Tirmizî)
Kişinin bilgisi olmadığı halde bir konuda kesin yargılama varması da İslam’da hoş görülmez. Kişiye bilmediği mevzularda ya “bilmediğini ifade etmesi” veya “susması” tavsiye edilmiştir.

Cennet, cehennem ve ahiret de insanlar için gaybdır.

Bir müminin haşa “Ben ahirete, cennet ve cehenneme inanmıyorum. Çünkü bunlar benim için gaybdır.” demesi mümkün değildir. Çünkü ayet ve hadislerde bu unsurların var olduğunu beyan eden kesin ifadeler vardır.
Ahiret, cennet ve cehennemin insanlar için gayb kabul edilmesinin nedeni tam bir bilgiye sahip olunmamasından ötürüdür. Yani kişi bu hususların varlığına iman etmiş olmakla birlikte bildikleri sadece Allah’ın kendisine bildirdikleri ile sınırlıdır, geriye kalan her şey ise gayb alemindendir.
Gayb karşısında çaresiz kalmak insana has bir özelliktir. Allah ise her türlü gaybdan haberdardır.
Alem-i şuhud ve Alem-i gayb ne demektir?
İnsanların bilgisi dahilinde olan şeylere “Alem-i şuhud” denir. İnsanların bilgisinin yetersiz olduğu fakat Allah’ın bilgisi dahilinde olan her şey için “Alem-i gayb” denir.
İslam alimleri insanların Alem-i şuhud’da yaşadığını ve kendileri için Alem-i gayb’ın “bilinemez” olduğunu ifade etmişlerdir.
Gaybın sonradan “bilinebilir” hale gelmesi ne demektir?
İnsanlar için bir mesele belli bir süre için “gayb” olarak tanımlanabilir. Ancak kişi bu mevzuda bilgi sahibi olup yeni şeyler öğrenince o mesele gayb olmaktan çıkar ve izhar olur (görünür, bilinir hale gelmek)
Ancak her meselede gayb olan şeyler açık hale gelmez. Kimi meseleler her zaman insanlar için gayb olmaya devam edecektir.
Gaybden haber veren medyumlara aman dikkat!
Gaybe dair bilgiler ancak Allah katındadır. İnsanlar gayb hakkında bilgiye sahip değildir. Sadece peygamberler -o da Allah’ın izin verdiği ölçüde- gaybı bilebilmektedir.
İşte tam da bu noktada medyumların tuzaklarına karşı uyanık olunmalıdır. Fal, büyü, astroloji, kozmik enerji ve daha pek çok kavramı kullanarak gayb hakkında bilgi verdiğini iddia eden kişilere itibar edilmemelidir.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
578 077 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 465 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
5 103 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 649 defa Okundu