En Hayırlı Dua Hangisidir Nasıl Yapılır Neler Yaşandı?

Çalışmalarımız / Diğer Çalışmalar

En Hayırlı Dua Hangisidir Nasıl Yapılır Neler Yaşandı?

İnsanlar Niçin En Hayırlı Duaya Yönelirler?
En hayırlı dua ile hayatınıza güzel bir yön vermek istiyorsanız bu detayları dikkatlice okuyun:
Modern yaşayışın içinde insanlar engeller, problemler, sıkıntılar, sorunlar yaşamaktadır. İnsanlar bunlarla karşılaştığında, kendilerine onları ayakta tutacak manevi bir güç olması açısından duaya yönelirler.
  • Dua etmek tüm dinlerde karşılaştığımız ortak ibadet metodudur. İlahi olan dinler dua ve ibadetleri bir sorumluluk, bir görev olarak bildirmişlerdir. Öte taraftan insanlar da en hayırlı dua etmek için istek duyduğunda, onların içinde umut da baş gösterir. Hem dua ederken hem sonrasında, kendilerini iyi ve güvende hissederler.
Kişi, en hayırlı dua ile Allah’ın varlığını, birliğini, yüceliğini, üstünlüğünü kabul eder; O’nun önünde acizliğinin farkındadır, O’na yalvarır, niyaz eder, dileklerini arz eder. İnsan dua ederek Allah tarafından bilinmek, fark edilmek, işitilmek isteğindedir; ayrıca bu yolla O’na saygısını ve sevgisini ifade eder. Kişilerin hayatında en hayırlı dua çok önemli bir yere sahiptir ve böyle olmaya devam edecektir.
Bir rivayete göre en hayırlı dua şudur ve günde 7 kez okunmalıdır:
“Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.”
Başka bir rivayete göreyse en güzel ve hayırlı dua şudur ve her seher vaktinde 3 defa telaffuz edilmelidir:
“Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm.”
Fakat bu duaları, aşağıdaki detaylar eşliğinde tatbik etmeniz gerekir, bu nedenle okumaya devam edin:
Psikoloji ve En Hayırlı Dua
Her insanın birbirine göre değişkenlik gösteren güçlü, zayıf vb. yönleri vardır. İnsanlar ruh sağlıkları açısından da başkalık göstermektedir. Stresi, ruhsal baskıları ve sorunları karşılama güçleri de farklılık taşır. İnsanlar sorunlarla baş etmeye çalışırlarken, en hayırlı duaya sarılıp Allah’a içtenlikle ibadet edebilirler.
Aşırı stres halinin, sosyal, ailevi ve dini yoksunlukları olan kişilerde psikolojik dayanıklılığı düşürdüğü gözlemlenmektedir. Nitekim stres, kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunların minimize edilmesinde veya nötr hale gelmesinde, dua ve ibadetlerin olumlu rolü kanıtlanmıştır. Ruhsal rahatlama ve huzura erme konusunda dua etmenin katkısı çok büyüktür.
İlgili Yazı: Cuma Duası Yaptım Herkesi Şaşırtan Gelişmeler Yaşadım
İnsan ve Yüce Allah Arasında En Hayırlı Dua
Yalnız ve yardım almadan yaşayan insan için dua; kendisini duyacak, ona yardım elini uzatacak bir varlıkla iletişim kurarak O’na sığınmasıdır; bu sayede kendini yalnız hissetmekten kurtulmasıdır. Sıkıntıları, sorunları varsa dua sayesinde, baş etmek için güç bulur.
Dualar;
  • Uygulama şekli yönünden; hali, fiili, sözlü
  • İçerik yönünden; istek-dilek, tapınma ve övgü, şefaat, şükür, tefekkür, bağışlanma ve itiraf
duaları olarak gruplandırılır.
İnsan yalan söylemesinin mümkün olmadığını bildiği, büyük bir aşkla, inançla bağlı olduğu Allah’a başkaları ile paylaşmadığı şeyleri söyler, kalbinden geçirir; O’nun duyduğunu, bildiğini bilir.
İnsan en hayırlı dua ile Allah’a ulaştıktan, O’na kalbini, ruhunu açtıktan sonra, duasının kabul olmasını bekler, diler; olmadığı takdirde ise hayal kırıklığı da yaşayabilmektedir. Ancak bunu yaşayan insan sayısı azdır, çünkü çoğu insan Allah’ın kulları için en hayırlısını vereceğini ve olduracağını bilir.

En Hayırlı Dua Nasıl Yapılmalıdır?

Dua, insanın ilahi alın yazısına bağlı olarak Allah ile arasındaki hususi ilişkidir. İnsan dua ederken, Yüce Allah’ın nuruyla aydınlandığını hisseder; ruhsal ve zihinsel yoğunlaşma yaşar. Allah’ın karşısındaki acizliğini bilir, gereksinimlerini, dileklerini O’na dua ile arz eder. İnsanın dua ederek yaşadığı, hissettiği ruhani haz fazladır.
  • Dua etmek sadece dini inanışları olan insanlar için değil, inancı olmayan ya da sadece bilimsel bakış açısını benimseyenler için de geçerli olmaktadır. Tarih boyunca, tüm ilahi ya da ilahi olmayan dinlerde insanların çeşitli şekillerde dua ettikleri görülmektedir.
Tüm ilahi dinlerde dua, Yaratan, Tanrı, Allah tarafından buyrulmuştur ve ilahi din için duanın önemi büyüktür. Dua, insan ile Yaratan, Tanrı, Allah arasında konuşma yoludur, iletişim kurma şeklidir; makbulü süreklilik ve samimilik gerektirir.
Duanın insanın kişiliği üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. İnsanı terbiye etmektedir, olgunluğa erdirmektedir. Dua ile insan, Allah’ın ruhu ile benliğini doldurmak için çabalar. Aklının ve ruhunun, kötü emeller ve isteklerle dolmasının önüne geçer. Dua insanın yönünü iyiliğe döndürür. İnsan kendi şuurunun özüne inme fırsatı bulur, kendini keşfeder.  Karakteri ve ahlaki gelişimi, dua sayesinde olumlu yol kat eder, bu anlamda yukarıya almış bulunduğunuz en hayırlı dualar ile siz de hayatınızı güzelleştirip iyilik ve hayra ulaşın.




    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).



NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
578 077 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 465 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
5 103 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 649 defa Okundu