Gizli İlimler Kitabından Aşk Büyüsü Yaptım Tutar Mı?

Blog
Karanlık ilimler olarak ifade edilen, havas ilminin, günümüze ulaşmasında ki en büyük etken; Kenzül Havas ve gizli ilimler gibi, mühim kitaplardır. Derin ve İslami açıdan oldukça zengin bir donanıma sahip kişilerce hazırlanan bu kitapların, günümüzde en çok tercih edileni Gizli İlimler kitabıdır. Bu kitap içinde birçok öğretiyi ve büyüyü barındırır. Ancak sadece bu kitap yardımıyla büyü, tılsım ya da vefk yazmak, uygulamak neredeyse imkânsızdır. İşin ehli kişilerce ve bizzat ilim öğrenmiş kişiler ancak bu yöntemleri uygulayabilirler. Gizli İlimler Kitabında Hangi Büyüler Vardır? Gizli İlimler kitabı, içinde birçok derin öğretiyi gösteren ve bilgiler veren bir kitaptır. Havas ilminin en önemli kaynaklarından biri olarak gösterilen bu kitabın içinde; aşk, muhabbet, sevgi vb. büyüler, ateş, toprak ve gezegenlerle ilgili vefkler vb. daha birçok tılsım ve büyü uygulaması bulunmaktadır. Bu büyü ve diğer yöntemler sadece, icazetli ve iman sahibi kişilerce uygulanabilmektedir. Kesin tutan aşk büyüsü gibi çeşitli aldatmacalarla insanları yönlendiren kişilerden bu nedenle uzak durmak gerekmektedir. Havas İlminde Aşk Büyüsü Var Mıdır? Havas ilmi duaları ve daha birçok sırlı öğreti, çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu amaçlar genellikle günümüzde; aşk, bağlama, zenginlik vb. dünyevi ihtiras ve zevkler için yaptırılmak istenmektedir. Fakat bu amaçlarla yaptırılan büyü ve tılsımlar İslam dininde en büyük günahlar arasında sayılmaktadır. Büyü ve tılsımlar vardır, ancak bunları yapmak, gelecekten haberler vermek ve cinleri bu amaçlarla kullanmak oldukça tehlikeli ve dinen sakıncalıdır. Kuranda Büyü, Vefk ve Tılsım İle İlgili Ayetler Hangileridir? Kurunda birçok ayet bizlere büyü ve sihrin özellikleirnden ve uzak durulması hakkında bilgiler vermektedir. Bunların en bilineni de Felak suresidir. ‘’… Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, hasetçilerden ve kötülüklerden, Allah’a sığınırım.’’ Şeklinde belirgin bir şekilde büyü yapan kişilerin hayırsız oldukları aktarılmıştır. Kuranı Kerimde havas ilmi ve büyülerle ilgili daha birçok ayet bulunabilir. Bunlar; Yunus Suresi - 10/75 Bakara Suresi – 2/101-102 Şuara Suresi – 26/183-189 Bu ve daha birçok ayette tefsirinde açıkça, büyü yapanların akıbetinden ve durumlarından bizlere bilgiler verilmektedir.   Hangi Büyülerin Tesiri Daha Büyüktür? Büyü ve tılsımlar oldukça eski zamanlardan hatta İslam dininden bile önce uygulanan ve büyük etkilere sebep olan bir olgudur. Büyü yapılan insanlardaki belirtiler ve etkilerde bu nedenle oldukça yüksektir. Her büyünün ve tılsımın farklı bir etkisinden söz edilebilir ancak genellikle büyülerin hepsi oldukça etkili ve asla yapılması tavsiye edilmeyen öğretilerdir. İslam’da bu nedenle fayda vermeyen ilimden uzak durmak her zaman tavsiye edilmiştir.  Havas İlmi Kitapları ve Özellikleri Nelerdir? Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan havas öğretisinin günümüze ulaşmasında ki etken, büyük İslam âlimlerinin bu konu hakkında hazırladıkları bazı kitaplardır. Örneğin; Kenzül Havas Şemsül Maarif-i Kübra Gizli İlimler Hazinesi El Afak vb. Bu kitaplardan, Gizli İlimler Hazinesi kitabı biraz daha günümüze uygun ve modern özellikler taşımaktadır. Sırlı havas duaları ve birtakım basit yöntem bu kitapta toplanmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki havas bir ilimdir, bir öğretidir. Bu nedenle sadece kitaba bakarak ya da kitaplardan okuyarak Havas alimi olmak ya da büyü yapmak imkansızdır. Bunun için uzun süre, silsile yoluyla süre gelen bir eğitimden geçmek gerekmektedir. Gizli İlimler Kitabıyla Yapılan Büyüler Tutar Mı? Büyü ve tılsımlar birçok ayet ve hadiste de belirtildiği üzere, oldukça etkili ve sakıncalıdır. Derin bir bilgi ve ilim gerektiren büyüler, bazı kitaplarda bizlere aktarılmaktadır. Gizli ilimler hazinesi duaları ve büyü yöntemleri ehil kişilerce yapıldığında tutma olasılığı ve tesiri muhakkak vardır. Havas öğretileri eğer zarar ve şer amaçlarla yapılırsa, o kişilerin de en az büyü yapılan kişi kadar etki altında kalması mümkündür. Büyü ve Vefk İçin Hangi Öğretileri Bilmek Gerekir? Büyü, vefk, hüddam, ebced ve hurifilik gibi birçok gizli dini öğreti derin bir çalışma ve eğitim gerektiren konulardır. Birçok alimin görüşleri, hadisler ve ayetler kapsamlı bir şekilde incelenerek bunların diğer dinlerdeki öğretilerle, örneğin; Yahudilikte kabala vb. gib. Karşılaştırılması gerekmektedir. Bu öğretileri bilmek ve buna uygun olarak Havas ilmini kullanmak ancak bu şekilde mümkündür. İslam dini çerçevesinde incelendiği zaman, havas gizli ilimler öğretisi bu durumu karşılamaktadır. Bu da ancak bir alimin, gözetiminde eğitim alan kişilerin öğrenebileceği bir iştir.  Havas İlminin Kapsamı ve Yöntemleri Nelerdir? Havas ilminde uygulanan ve bilinen birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemeler; Cin, Hüddam vb. varlılara hükmetmek Büyü, vefk, tılsım yazmak Yıldız ilimleri vb. Derin bilgiler kullanılarak uygulanabilmektedir. Havas ilmi, temelde İslamiyetten daha eskilere dayanmaktadır. Yahudi hahamların ve bilginlerin Kabala dedikleri bu öğretiler, her türlü büyü ve ruhani varlıklara hükmedilmesini ve en temelde de ölümsüzlük arzusu nedeniyle ortaya çıkmıştır. Havas dua ve tılsımlar bu öğretiler kapsamında, kuran ve Esmaül Hüsna’ya dayandırılarak reforme edilmiştir.  Şemsül Maarif- i Kübra Kitabı Ne İşe Yarar? Ahmad- El Buni, tarafından özenle hazırlanan bu kitap Havas ilminin en eski ve kapsamlı kaynağı olarak gösterilmektedir. Şemsül Maarif- i Kübra, Buni tarafından, Eski Mısır gelenekleri ve kabala öğretilerinin bir karması ve İslami açıdan yeniden değerlendirilmesi olarak algılanmaktadır. Havas öğretisi olarak içinde; manevi sıkıntılardan kurtulmadan, büyü ve cinlerin kullanımına kadar derin bilgiler barındırmaktadır. Bu öğretiler yalnızca işin ehli kişilerce çözüle bilir ve uygulanabilir.  Seyyid Süleyma’nın Kenzül Havas Kitabı Seyyid Süleyman El Hüseyni Kenzül Havas kitabı günümüze ulaşan ve havas ilminin derinliklerini bizlere ulaştıran nadide bir kitaptır. Tıpkı Buni gibi Seyyid Süleyman da havas ilminde yer alan; büyü, efsun, fal, mahlûkun kullanılması ve daha birçok öğretiyi bu kitaba saklamıştır. Hz. Ali’nin havas ilmi hakkında müminlerin, büyü ve efsunlardan korunması ve manevi sıkıntılarından kurtulması için bu ilmi başka alimlere öğrettiği düşünülmektedir. Bu şekilde el alma yöntemi olarak bilinen, icazet yöntemiyle büyük alimler günümüze kadar bu sırrı taşımış ve bazı eserlerin içine aktararak gizlemişlerdir. Kimler Havas Büyüleri Yapabilirler? Havas ilmine vakıf olan kişilerin sayısı günümüzde oldukça azdır. Bu ilim oldukça karmaşık ve zorlu bir öğrenme sürecine sahip olduğu için tam olarak bilgi sahipleri bu bilgilerini herkesle paylaşmamaktadırlar. Havas ilmi ile büyü bozma işlemi yapılabildiği gibi büyülerle kişileri etki altına almakta mümkündür. Ancak gerçek bilgi sahipleri alimler asla, şeytani amaçla bu ilmini kullanmaz. Bazı kişiler bu ilmin bir kısmına sahip olarak çeşitli havas büyüsü yapabilmektedir. Ancak bu kişilerin uygulayacağı eksik ya da yanlış bir yöntem doğrudan size olumsuz etki edebilir. Havas İlmini Öğrenmek Caiz Mi? Havas ilmi birçok defa bahsedildiği üzere; bilinen yöntemleri şeytani ve tefrik amaçlı kullanılmazsa, bilinmesinde bir sakınca görülmemektedir. Hatta birçok büyük İslam alimi; İmam Gazali, Muhiddin Arabi, Ahmad El Buni ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. gibi birçok önemli alim bu ilmi bilmektedir. Fakat asla bu bilgilerini kötü amaçla kullanmamış aksine, müminlere fayda sağlayan yönlerini insanlara aktarmışlardır. Havas ilmi caiz midir? Sorusu bu yönüyle kullanıldığı zaman elbette caizdir. Bu ilmi kötü amaçlar için kullananlar ise açıkça kâfir olarak işaret edilmişlerdir.

    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
573 404 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
3 841 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 278 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
2 988 defa Okundu